சாஸன்-கலின் ரயில்வே விமர்சனம்

சாம்சூன்-கலோன் ரயில் பாதை குறித்த விசாரணை: சாலை புதுப்பித்தல் பணிகள் மற்றும் சுரங்கப்பாதை மற்றும் சுரங்கப்பாதை பணிகள் தளத்தில் ஆராயப்பட்டன.

போக்குவரத்து, கடல்சார் விவகாரங்கள் மற்றும் தகவல் தொடர்பு அமைச்சகத்தின் துணை துணை செயலாளரும், டி.சி.டி.டியின் பொது மேலாளருமான ஓர்ஹான் பேர்தால், சாம்சூன் மற்றும் கலோன் ரயில் பாதை நவீனமயமாக்கல் திட்டத்தின் எல்லைக்குள் சாலை சீரமைப்பு மற்றும் சுரங்கப்பாதை மற்றும் சுரங்கப்பாதை பணிகளை ஆய்வு செய்தார். İsa Apaydın சாம்சூன் மற்றும் கலோன் ரயில் பாதை நவீனமயமாக்கல் திட்டம் yerinde.

உற்பத்தித் தொழிற்சாலையை விசாரிக்கும் பணிக்குப் பிறகு பேர்டல் மற்றும் அபாய்டன், சாலை புதுப்பித்தல், தரை சுரங்கம் மற்றும் சுரங்கப்பாதை ஆகியவை தூக்கத்தில் இருந்தவர்களுக்கு அதிகாரிகளிடமிருந்து தகவல்களைப் பெற்றன.

Yıldıztepe இல், நோவா உருவாக்கு பயன்பாட்டுடன் டைனமிக் லோடிங் சோதனையால் தரையின் சுமை சுமக்கும் திறன் அளவிடப்பட்டது.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்