அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் டிக்கெட் அட்டவணை மற்றும் அட்டவணை

வேகமாக ரயில்
வேகமாக ரயில்

அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக டிக்கெட் விலைகள் புறப்படும் நேரங்கள் மற்றும் நேரங்கள்: அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் என்பது எஸ்கிஹெஹிர்- இஸ்தான்புல்- அங்காரா பாதையில் நிறுத்தங்களில் ஒன்றாகும். அங்காரா-எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் ஒவ்வொரு நாளும் இயக்கப்படுகிறது. இந்த வரி மூலம் 5 பயணங்களை செய்ய முடியும். கூடுதலாக, அங்காரா-எஸ்கிசெஹிர் வரிசையும் அமைந்துள்ளது. 6 பயணங்களில் ஒன்றான அங்காரா-எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் பாதை, ஒரு நாளைக்கு 13 பயணங்களை செய்கிறது. இந்த நேரம் குறுகிய காலமாக இருப்பதால், அதில் உணவு வேகன் இல்லை. ரயில் நிலையங்கள் நகரத்தில் இருப்பதால், அங்காரா மற்றும் எஸ்கிசெஹிர் இடையேயான பயணம் 1,5 மணிநேரம் ஆகும். இந்த ரயிலில் பயணிப்பதற்கு பதிலாக, நீங்கள் அன்லாரா- இஸ்தான்புல் பாதையையும் தேர்வு செய்யலாம். ஒரே நிறுத்தங்களில் இரண்டு பாஸ்கள்.

அங்காராவிலிருந்து எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் வரை, அங்காரா மற்றும் எஸ்கிசெஹிர் இடையேயான தூரம் 1,5 மணிநேரமாகக் குறைக்கப்படுகிறது. இந்த காரணத்திற்காக, பயணிகள் இந்த போக்குவரத்து முறையை விரும்புகிறார்கள், குறிப்பாக பயிற்சி அல்லது வேலை நேரம் தேவைப்படும் சந்தர்ப்பங்களில். குறுகிய கால பயணமான இந்த செயல்பாட்டில், பயணிகள் தங்கள் பயணங்களை ரசிப்பதற்கும் வசதியாக இருப்பதற்கும் ஒவ்வொரு விவரமும் டி.சி.டி.டி போக்குவரத்து மூலம் பரிசீலிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த காரணத்திற்காக, வேகன்களுக்குள் பயணிகளுக்கு மிகவும் வசதியான மற்றும் பாதுகாப்பான பயணம் வழங்கப்படுகிறது. வசதியான பயணிகள் இருக்கைகளைக் கொண்ட அங்காரா-எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயிலில் பணிச்சூழலியல் மற்றும் எளிதான செயல்பாடு முன்னணியில் உள்ளது.

அங்காரா-எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயிலில் எத்தனை மணி நேரம்?

அதிவேக ரயில்கள் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டதன் மூலம், வாழ்க்கை பெரிதும் எளிமைப்படுத்தப்பட்டு பயணிகளுக்கு நேரம் மிச்சப்படுத்தப்பட்டுள்ளது. அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் பாதை இந்த அம்சங்களில் ஒன்றாகும், மேலும் அங்காரா மற்றும் எஸ்கிசெஹிர் இடையேயான நேரத்தை 1,5 மணிநேரமாகக் குறைத்துள்ளது. இந்த ரயில் அங்காராவிலிருந்து 06.20 க்கு முதல் பயணத்தைத் தொடங்குகிறது, கடைசியாக 20.55 இல் தொடங்குகிறது. ரயிலின் புறப்படும் நேரங்களுக்கான விரிவான அட்டவணை கீழே.

ஷட்டில் மணி

Tren அங்காரா (எஃப்) eryaman Polatli எஸ்கிசெஹிர் (வி)
1 06.20 06.38 06.38 07.45
2 10.55 11.13 11.37 12.20
3 15.45 16.03 16.27 17.10
4 17.40 17.58 18.22 19.05
5 20.55 21.13 21.37 22.20

அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் நிலையங்கள்

  1. - அங்காரா
  2. - எரியமான்
  3. - பொலட்லி
  4. - எஸ்கிசெஹிர்

அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் டிக்கெட் விலைகள்

அங்காரா-எஸ்கிசெஹிர் YHT டிக்கெட் விலைகள் நெகிழ்வான மற்றும் நிலையான டிக்கெட் உள்ளிட்ட பயணிகளுக்கு வழங்கப்படுகின்றன. பயணிகளுக்கு வெவ்வேறு தள்ளுபடி விகிதங்கள் பொருந்தும்.

அதிவேக ரயில் டிக்கெட் விலைகள் 2019 தற்போதைய கட்டண பட்டியல் (YHT)

இஸ்தான்புல் எஸ்கிசெஹிர் 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

இஸ்தான்புல் எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் விலைகள் (2 மணிநேரம் 40 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 46,00 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 55,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 67,00 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 80,50 TL

இஸ்தான்புல் கொன்யா 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

இஸ்தான்புல் கொன்யா அதிவேக ரயில் விலைகள் (4 மணிநேரம் 20 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 86,00 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 103,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 125,00 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 150,00 TL

இஸ்தான்புல் அங்காரா 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

இஸ்தான்புல் அங்காரா அதிவேக ரயில் விலைகள் (4 மணிநேரம் 20 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 71,00 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 85,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 103,00 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 124,00 TL

அங்காரா கொன்யா 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

அங்காரா கோன்யா அதிவேக ரயில் விலைகள் (1 மணிநேரம் 55 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 31,00 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 37,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 45,00 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 54,00 TL

அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் விலைகள் (1 மணிநேரம் 36 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 31,00 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 37,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 45,00 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 54,00 TL

Eskisehir Konya 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

எஸ்கிசெஹிர் கோன்யா அதிவேக ரயில் விலைகள் (1 மணிநேரம் 45 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 39,50 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 47,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 57,50 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 69,00 TL

சமீபத்திய டிக்கெட் விலைகளைக் கண்டறிந்து YHT டிக்கெட்டுகளை வாங்கவும் இங்கே இங்கே கிளிக் செய்யவும்!

16.07.2019 தேதியிலிருந்து சோதனைகளுக்கு சரியான YHT இங்கே கிளிக் செய்யவும்

16 ஜூலை முதல் 2019 செல்லுபடியாகும் YHT ரயில் மற்றும் பஸ் இணைப்புகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அதிவேக ரயில் டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் பெற இங்கே கிளிக் செய்யவும்

தற்போதைய ரயில்வே டெண்டர் அட்டவணை

புள்ளிகள் 16

டெண்டர் அறிவிப்பு: கடல் வழியாக பொது போக்குவரத்து

செப்டம்பர் 16 @ 10: 00 - 11: 00
அமைப்பாளர்கள்: IMM
+ 90 (212) 455 1300
லெவண்ட் எல்மாஸ்டா பற்றி
ரேஹேபர் ஆசிரியர்

தொடர / Pingback

  1. 2019 தற்போதைய அதிவேக டிக்கெட் விலைகள் கால அட்டவணைகள் மற்றும் கால அட்டவணைகள் - ரேஹேபர்

கருத்துக்கள்

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.