இன்றைய வரலாற்றில்: நவம்பர் 11 ஆம் திகதி யஷீயான்-எர்கோய் (20 கிமீ) வரி தாரி

தேதி இன்று 20 நவம்பர் 1937 sivas divrigi 65 km 2
தேதி இன்று 20 நவம்பர் 1937 sivas divrigi 65 km 2

இன்று வரலாறு
செவ்வாய்க்கிழமை, நவம்பர் 29 ஆம் திகதி, யஷ்கி-எர்கோய் (20 கிமீ), மற்றும் எர்கோய் நிலையம் அமைக்கப்பட்டுள்ளன.
நவம்பர் நவம்பர் 18 Fevzipaşa இருந்து தொடங்கி வரி Diyarbakır அடைந்தது. பிரதி Nafia Ali Cetinkaya திறந்து பேசுகையில், "தேசிய ஒற்றுமை மற்றும் கலாச்சாரத்தின் சமூக ஒருங்கிணைப்பு அடிப்படையில் ஒருவருக்கொருவர் குடிமக்கள் வழங்குவதற்கான மிக முக்கியமான காரணி என்றாலும்," என்று அவர் கூறினார்.
நவம்பர் மாதம் 11 ஆம் தேதி சிவாஸ்-திரிரிகி (கி.மு. வரி சிமரிலோ துருக்கிய கட்டுமான நிறுவனம் கட்டப்பட்டது.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்