பம்பலால் எக்ஸ்ப்ரஸால் பாதிக்கப்படாத குறைவான கேட்டல் கேட்டல்

காது கேளாத பெண் அஃபியோனின் தினார் மாவட்டத்தில் பயணிகள் ரயிலில் கொல்லப்பட்டார்


நகர யாகா கிராமத்திற்கு அருகில் ஏற்பட்டது. காது கேளாதவர்களால் ஓரளவு தாக்கப்பட்ட தண்டவாளங்களைக் கடக்க விரும்பும் தினார் மாவட்ட யாகா கிராம வட்டாரமான எஸ்கிஹெஹிர்-டெனிஸ்லி பயணம் டி.சி.டி.டி பாமுகலே எக்ஸ்பிரஸ்.

இந்த சம்பவம் தொடர்பான விசாரணை, ரயில் ரயிலுக்குப் பிறகு சிறிது நேரம் காத்திருந்து, பிரச்சாரத்தைத் தொடர்ந்தது.கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்