இன்று வரலாற்றில்: 6 நவம்பர் 1948 மராஸ் நிலையம்…

இன்று வரலாறு
6 நவம்பர் 1870 Yedikule-Küçükçekmece வரி விருப்பத்தால் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.
6 நவம்பர் 1948 Maraş நிலையம் மற்றும் Bridgağzı-Maraş வரி (28 km) திறக்கப்பட்டது.
6 நவம்பர் 2019 மர்மாரேயைப் பயன்படுத்தி சீனாவிலிருந்து ஐரோப்பாவுக்குப் புறப்படும் முதல் சரக்கு ரயில் சீனா ரயில்வே எக்ஸ்பிரஸ் அங்காரா நிலையத்திலிருந்து ஒரு விழாவுடன் அனுப்பப்பட்டது.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்