அதிகாரி-சேன் பசி-வறுமை கூடும் எண்ணாக இருக்கலாம்

, ஒவ்வொரு மாதமும் தவறாமல் நடத்தப்படுகிறது அதிகாரி-சென் மே மாதம் ஆராய்ச்சி முடிவுகளை, 4 மக்களின் துருக்கி 1.696,35 டிஎல் ஒரு குடும்பத்திற்கு பட்டினி நிலையை வறுமைக் கோட்டிற்கு 4.721,80 டிஎல் மணிக்கு அமைக்கப்பட்டிருந்ததாக "பட்டினி ஏழ்மைக்கு படி": ஆபிஸர்-சென் பட்டினி ஏழ்மைக்கு மே மாதம் புள்ளிவிவரங்கள் அறிவிக்கிறது .

அதிகாரி-சென் கூட்டமைப்பு மே 4 1.696,35 £ பட்டினி வாசலில் துருக்கியின் ஒரு குடும்பத்தாரின் படி பட்டினி ஏழ்மைக்கு ஆராய்ச்சி வழக்கமாக ஒவ்வொரு மாதமும் நடைபெற்றது, வறுமைக் கோட்டிற்கு 4.721,80 படி தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஆய்வின்படி, ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது மே மாதத்தில் உணவு விலை சராசரியாக 1,67 சதவீதம் குறைந்துள்ளது. மே மாதத்தில் மிகப்பெரிய அதிகரிப்பு 16,28 இன் அதிகரிப்புடன் உலர்ந்த வெங்காயம், 14,98 அதிகரிப்புடன் எலுமிச்சை, 12,86 அதிகரிப்புடன் கேரட், 12,66 அதிகரிப்புடன் கிவி; 59,79 குறைவுடன் சுட்டிக்காட்டப்பட்ட மிளகு, 40,04 குறைவுடன் பச்சை பீன்ஸ், 33,67 உடன் வெள்ளரிக்காய் மற்றும் 30,41 குறைவுடன் பூண்டு ஆகியவை மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க குறைவு.

மறுபுறம், ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது மே மாதத்தில் அறிவொளியின் விலையில் எந்த மாற்றமும் இல்லை.

ஆடை, கல்வி மற்றும் போக்குவரத்து விலை அதிகரித்தது

மே மாதத்தில், ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஆடை விலையில் சராசரியாக 3,48 அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது ஆடை பொருட்களின் விலையில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் 10,02 சதவீத அதிகரிப்புடன் ஆண்களின் சட்டைகள், 9,84 அதிகரிப்புடன் கூடிய பெண்கள் ஜாக்கெட்டுகள் மற்றும் 9,56 அதிகரிப்புடன் பெண்களின் சட்டை விலைகள். இருப்பினும், ஆடை உருப்படி விலைகளைப் பொறுத்தவரை, பெண்களின் தடங்கள் 0,84 ஆகவும், குழந்தை உள்ளாடை பொருட்களின் விலைகள் 0,07 ஆகவும் குறைந்துவிட்டன.

கல்வி-கலாச்சார உருப்படி விலைகளில் 2,62 இன் அதிகரிப்பு இருந்தது. ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது கல்வி-கலாச்சார பொருட்களின் விலையில் மாற்றம் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் சதவீதம் அதிகரிப்பு, உம்ராவுக்குச் செல்லும் விலை, ஒரு வாரம் வெளிநாட்டு சுற்றுப்பயணங்கள் மற்றும் பலவற்றில் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் சதவீதம் அதிகரிப்பு, மற்றும் கேமரா உருப்படி விலைகள் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் சதவீதம் அதிகரிப்புடன் காணப்பட்டது. இருப்பினும், கல்வி-கலாச்சார உருப்படி விலைகள் தியேட்டரில் 30,18 குறைவாலும், கணினி உருப்படி விலைகளில் 19,64 குறைவாலும் குறைந்தது கண்டறியப்பட்டது.

போக்குவரத்து பொருள் விலையில் 0,36 சதவீதம் அதிகரிப்பு தீர்மானிக்கப்பட்டது. ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் என்ஜின் எண்ணெய்களின் அதிகரிப்பு மற்றும் சைக்கிள் விலையில் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் சதவீதம் அதிகரிப்பு ஆகும். மறுபுறம், எல்பிஜி நிரப்புதல் கட்டணம் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் போக்குவரத்து பொருள் விலையில் குறைவு மற்றும் பெட்ரோல் பொருட்களின் விலை குறைந்து எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் குறைவுடன் குறைந்தது.

குறைந்த வெப்ப விலை வீழ்ச்சியடைந்தது

மே மாதத்தில், ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது, ​​சராசரி வெப்ப விலை 0,38 குறைந்துள்ளது. ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது மே மாதத்தில் வீட்டு விலைகளில் சராசரியாக 0,74 அதிகரிப்பு இருந்தது.

ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது மே மாதத்தில் தகவல்தொடர்பு பொருட்களின் விலைகளில் சராசரி மாற்றம் 0,68 சதவீத அதிகரிப்பு என பிரதிபலித்தது. ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது தகவல்தொடர்பு பொருட்களின் விலையில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றம் தொலைபேசி அழைப்பு கட்டண உருப்படி விலைகளில் 7,67 சதவீத அதிகரிப்பு ஆகும். மறுபுறம், ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது தகவல்தொடர்பு பொருட்களின் விலை எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் சதவீதம் குறைந்துள்ளது மற்றும் தொலைபேசி உதிரி பாகங்கள் பொருளின் விலை குறைந்தது.

உடல்நலம் மற்றும் தனிப்பட்ட சுத்தம் விலை அதிகரித்தது

மே மாதத்தில், ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது சுகாதார விலைகளில் சராசரி மாற்றம் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் சதவீதத்தின் அதிகரிப்பு எனக் காணப்பட்டது, அதே நேரத்தில் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் அதிகரிப்பு மற்றும் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் அதிகரிப்புடன் காண்டாக்ட் லென்ஸ் பொருள் விலையில் அதிகரிப்பு ஆகியவற்றுடன் ஸ்பைக்மோமனோமீட்டரில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் காணப்பட்டன. மறுபுறம், சுகாதார தயாரிப்புகளின் விலை ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் சதவீதம் குறைந்து பிறப்பு கட்டணத்தின் விலை (சிசேரியன்) குறைந்தது.

தனிப்பட்ட சுகாதாரம் மற்றும் பராமரிப்பு பொருட்களில் 0,86 சதவீதம் அதிகரிப்பு காணப்பட்டது. ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது தனிப்பட்ட துப்புரவு மற்றும் பராமரிப்புப் பொருட்களின் விலைகள், சோப்பு 6,6 சதவீதம் அதிகரிப்பு, கழிப்பறையில் 3,91 சதவீதம் அதிகரிப்பு மற்றும் அழகு சோப்பு ஆகியவை பொருட்களின் விலையில் இருப்பது கண்டறியப்பட்டது. மறுபுறம், ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது தனிப்பட்ட துப்புரவு மற்றும் பராமரிப்பு தயாரிப்பு விலைகளில் 1,82 இன் குறைவு மற்றும் 1,22 இன் குறைவோடு வாசனை திரவிய உருப்படி விலைகள் குறைதல் ஆகியவை காணப்பட்டன.

சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் விலைகள் 0,78 சதவீதம் அதிகரித்துள்ளன. ஏப்ரல் மாதத்துடன் ஒப்பிடும்போது சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நீர் பொருட்களின் விலையில் மிகவும் குறிப்பிடத்தக்க மாற்றங்கள் 1,32 அதிகரிப்பு மூலம் சுகாதார உபகரணங்கள் (குழாய்) அதிகரித்தன; தரை மற்றும் சுவர் ஓடுகளின் (ஓடுகள்) பொருள் விலைகளில் 0,14 குறைவு காணப்பட்டது.

லெவண்ட் ஓசன் பற்றி
ஒவ்வொரு ஆண்டும், அதிவேக ரயில் துறை, வளர்ந்து வரும் துருக்கி ஐரோப்பிய தலைவர். அதிவேக ரயில்களில் இருந்து இந்த வேகத்தை எடுக்கும் ரயில்வேயில் முதலீடுகள் தொடர்ந்து அதிகரித்து வருகின்றன. கூடுதலாக, நகரத்தில் போக்குவரத்துக்காக செய்யப்பட்ட முதலீடுகளுடன், உள்நாட்டு உற்பத்தியை பிரகாசிக்கும் எங்கள் பல நிறுவனங்களின் நட்சத்திரங்கள். உள்நாட்டு டிராம், லைட் ரெயில் மற்றும் சுரங்கப்பாதை வாகனங்களை உற்பத்தி செய்யும் நிறுவனங்களுக்கு கூடுதலாக துருக்கிய அதிவேக ட்ரென் தேசிய ரயில் ”உற்பத்தி தொடங்கப்பட்டுள்ளது என்பது பெருமை. இந்த பெருமைமிக்க அட்டவணையில் இருப்பதில் நாங்கள் மிகவும் மகிழ்ச்சியடைகிறோம்.

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.