புதன்

கியூரி ரயிலின் முதல் தேர்வு Uludağ- க்கு

மெட்ரோபாலிட்டன் மேயர் ரெசெப் ஆல்டெப், உலுடாக், அவர்கள் இந்த திட்டத்திற்கு முக்கியத்துவம் கொடுப்பதற்காக ஒரு சிறப்பு நகரமாக கருவூல ரயிலான புர்ஸாவின் திட்டத்தை செயல்படுத்துவதற்காக வேலை செய்கிறார்கள். டெலிஃபிகிடம் இருந்து Uludağ Çobankaya வரை சுமார் ஏறத்தாழ 12 கிலோமீட்டர் கியர் ரயில் திட்டத்துடன் [மேலும் ...]