பாலங்கள் மற்றும் கல்வெட்டுகளுக்கு இடையிலான மாலத்யா குர்தலான் டெண்டரின் விளைவாக பராமரிப்பு மற்றும் பழுது
TENDER RESULTS

மாலத்யா குர்தலனுக்கு இடையிலான பாலங்கள் மற்றும் கிரில்ஸின் பராமரிப்பு மற்றும் பழுது

மாலத்யா குர்தலனுக்கு இடையிலான பாலங்கள் மற்றும் கிரில்ஸின் பராமரிப்பு மற்றும் பழுது. மாலத்யா குர்தலான் மற்றும் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் / எக்ஸ்என்எம்எக்ஸ் ஜிசிசி எண்களுக்கு இடையில் பாலங்கள் மற்றும் கல்வெட்டுகளின் பராமரிப்பு, பிராந்திய கொள்முதல் இயக்குநரகத்தின் (டிசிடிடி) எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் டிஎல் [மேலும் ...]