பிறை கட்டு வரி மின்மயமாக்கல் வேலை செய்கிறது
TENDER RESULTS

ஹிலால் பந்தர்ம வரி மின்மயமாக்கல் டெண்டர் முடிவு

துருக்கிய மாநில ரயில்வே 70 ஐ நிறுவுவதற்கான மென்மையான பணியின் விளைவாக வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட் புதுப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் சரியான பாதையில் ஹிலால் பண்டர்ம வரி Km: 355 + 73'den நிஃப் பாலம் மற்றும் கி.மீ: 315 + 3'den கெடிஸ் பாலம். பிராந்தியம் [மேலும் ...]

பிறை கட்டு வரி மின்மயமாக்கல் வசதிகள்
TENDER RESULTS

ஹிலால் பந்தர்மா வரிசையில் மின்மயமாக்கல் ஆலைகளை நிறுவுதல்

ஹிலால் பண்டர்ம வரி Km: 70 + 355'de நிஃப் பாலம் மற்றும் கி.மீ: 73 + 31 5'den கெடிஸ் பாலம் சரியான பாதையில் மின்மயமாக்கல் ஆலைகள் நிறுவப்பட்டதன் விளைவாக தொடர்புடைய கோடுகள் புதுப்பிக்கப்பட்ட பின்னர் TCN ரயில்வே செயல்பாடு. பிராந்தியத்தை வாங்கவும் [மேலும் ...]