கோர்லு ரயில் பேரழிவு வழக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது
59 Corlu

Çorlu ரயில் பேரழிவு வழக்கு 10 டிசம்பருக்கு ஒத்திவைக்கப்பட்டது

Çorlu பொது கல்வி மையத்தில் நடந்த ரயில் விபத்தின் இரண்டாவது விசாரணையில் 25 மக்கள் இறந்தனர் மற்றும் 328 மக்கள் காயமடைந்தனர். கோக்கே பாஸ்கா பிர்கனின் அறிக்கையின்படி; "நேற்று பார்த்த விசாரணையில் மற்றும் இன்று தொடரப்பட வேண்டும் [மேலும் ...]

ரயில் பேரழிவு வழக்கில் corlu
59 Corlu

கோர்லு ரயில் பேரழிவு வழக்கில் அதிர்ச்சி வெளிப்பாடு

Çorlu 25 328 என்பது ரயில் பேரழிவுக்கு எதிரான வழக்கின் இரண்டாவது விசாரணையாகும், இதில் 1 கொல்லப்பட்டது மற்றும் XNUMX காயமடைந்தது. அவர் luorlu பொது கல்வி மையத்தில் அசைஸ் நீதிமன்றத்தால் காணப்பட்டார். கர்ட் சாலை காவலர்கள் அந்த வரியின் நினைவுகள். அவர்கள் எங்கே [மேலும் ...]

கோர்லு ரயில் பேரழிவு வழக்கு இன்று ஆளுமை மண்டபத்தில் காணப்படுகிறது
59 Corlu

Çorlu ரயில் பேரழிவு வழக்கு, இன்று 600 ஆளுமை மண்டபம்

மண்டபத்தின் முதல் விசாரணையில் 'சிறிய' குடும்பங்கள் மற்றும் வக்கீல்கள் நீதிமன்றத்தை விட்டு வெளியேற அனுமதிக்கப்படவில்லை, பின்னர் நீதிமன்றம் டெர்கிர்டாக் மாவட்டம், 25 மக்கள் கொல்லப்பட்டனர், 328 மக்கள் காயமடைந்தனர் என்று நீதிமன்றத்தின் முதல் விசாரணையில் XNUMX நபர் காயமடைந்தார் [மேலும் ...]