ஏன் ஹோம் கேர் சம்பளம் கொடுக்கவில்லை, எப்போது செலுத்தும்? ஹோம் கேர் சம்பளம் எவ்வளவு?

வீட்டு பராமரிப்பு சம்பளம் ஏன் தூங்கவில்லை, எப்போது வீட்டு பராமரிப்பு சம்பளம் எத்தனை லிராக்கள்?
ஹோம் கேர் சம்பளம் ஏன் கொடுக்கப்படவில்லை, அது எப்போது? வீட்டு பராமரிப்பு சம்பளம் எவ்வளவு?

ஆகஸ்ட் 15 வீட்டு பராமரிப்பு சம்பளம், எப்போது வழங்கப்படும்? கேள்விக்கு பதில் கேள்விகளுக்கு மத்தியில் உள்ளது. ஊனமுற்ற குடிமக்கள் மற்றும் அவர்களது குடும்பங்களுக்கு வழங்கப்படும் பொருளாதார ஆதரவு என அழைக்கப்படும் வீட்டு பராமரிப்பு கொடுப்பனவைக் கொண்ட மாகாணங்கள் விசாரிக்கத் தொடங்கியுள்ளன. ஒவ்வொரு மாதமும் செலுத்தப்படும் வீட்டு பராமரிப்பு கொடுப்பனவுக்கான ஆகஸ்ட் மாத பேமெண்ட்டுகளுக்கு விசாரணைகள் செய்யப்படுகின்றன. எனவே, வீட்டு பராமரிப்பு சம்பளம் ஏன் கொடுக்கப்படவில்லை? ஆகஸ்ட் 15 வீட்டு பராமரிப்பு சம்பளம், எப்போது வழங்கப்படும்?

வீட்டு பராமரிப்பு சம்பளங்களின் தற்போதைய பட்டியல் இன்னும் தெளிவுபடுத்தப்படவில்லை. ஆகஸ்ட் 15 மற்றும் அடுத்த நாட்களில் பணம் செலுத்தப்படும் என்பதால், ஆகஸ்ட் 15 முதல் கட்டண பட்டியல்கள் தெளிவாகத் தொடங்கும்.

வீட்டு பராமரிப்பு சம்பள விசாரணை எப்படி, எங்கே?

வீட்டு பராமரிப்பு ஓய்வூதியம் உங்கள் கணக்கில் வரவு வைக்கப்பட்டுள்ளதா என்பதை நீங்கள் SMS அல்லது மின்-அரசு அமைப்பு மூலம் விசாரிக்கலாம்.

வீட்டுப் பராமரிப்பு ஓய்வூதியம், அரசு அலுவலகங்களில் ஆன்லைன் மூலம் பல பரிவர்த்தனைகளைச் செய்ய உதவும் மின்-அரசாங்கத்தின் "ஊனமுற்றோர் வீட்டு பராமரிப்புத் தகவல் விசாரணை" பக்கத்தில் விசாரிக்கலாம். கணினியில் பதிவுசெய்யப்பட்ட குடிமக்கள் தங்கள் கடவுச்சொற்கள் மற்றும் டிஆர் ஐடி எண்களைக் கொண்டு விசாரிக்கலாம்.

ஹோம் கேர் சம்பளம் எவ்வளவு?

நோயுற்றோர், முதியோர்கள், ஊனமுற்றோர் மற்றும் கவனிப்பு தேவைப்படும் குடிமக்களுக்கு அரசால் வழங்கப்படும் உதவித் தொகையில் வீட்டுப் பராமரிப்புச் சம்பளமும் உள்ளது. 2706 லிராவாக இருந்த ஹோம் கேர் சம்பளம், ஜூலை இடைக்கால உயர்வுக்கு பிறகு குறைந்தபட்ச ஊதியமாக எவ்வளவு அதிகரித்தது என்பது ஆர்வமாக இருந்தது.

குறைந்தபட்ச ஊதிய உயர்வுக்குப் பிறகு, 2706 லிராவாக இருந்த ஹோம் கேர் சம்பளக் கட்டணம் 3340 லிராவாக மாறியது.

இதே போன்ற விளம்பரங்கள்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்