சீனா கார்பன் கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளை ஏவியது

ஜெனி கார்பன் டிராக்கிங் செயற்கைக்கோளை ஏவுகிறார்
சீனா கார்பன் கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோளை ஏவியது

நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல் கார்பன் கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் மற்றும் இரண்டு செயற்கைக்கோள்களை சீனா இன்று வெற்றிகரமாக விண்ணில் செலுத்தியது.

இந்த செயற்கைக்கோள்கள் லாங் மார்ச்-11.08பி கேரியர் ராக்கெட் மூலம் நாட்டின் வடக்கில் உள்ள ஷாங்க்சி மாகாணத்தில் உள்ள தையுவான் செயற்கைக்கோள் ஏவுதளத்தில் இருந்து இன்று உள்ளூர் நேரப்படி 4 மணிக்கு ஏவப்பட்டு வெற்றிகரமாக திட்டமிடப்பட்ட சுற்றுப்பாதையில் நுழைந்தன.

கார்பன் கண்காணிப்பு செயற்கைக்கோள் முக்கியமாக நிலப்பரப்பு சுற்றுச்சூழல் கார்பன் கண்காணிப்பு, நிலப்பரப்பு சூழலியல் மற்றும் வள ஆராய்ச்சி மற்றும் முக்கிய தேசிய சுற்றுச்சூழல் திட்டங்களின் கண்காணிப்பு, கண்காணிப்பு மற்றும் மதிப்பீடு ஆகியவற்றிற்கு பயன்படுத்தப்படுகிறது.

இந்த செயற்கைக்கோள் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு, ஆய்வு மற்றும் மேப்பிங், வானிலை ஆய்வு, விவசாயம் மற்றும் பேரிடர் தணிப்பு போன்ற பகுதிகளில் செயல்பாட்டு ஆதரவு மற்றும் ஆராய்ச்சி சேவைகளை வழங்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இந்த ஏவுதல் லாங் மார்ச் சீரிஸ் கேரியர் ராக்கெட்டுகளின் 430வது பணியாகும்.

இதே போன்ற விளம்பரங்கள்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்