2-ஆண்டு மற்றும் 4-ஆண்டு அனடோலு பல்கலைக்கழக OEF திறந்த கல்வித் துறை குறியீடுகள் 2022

ஆண்டு மற்றும் வருடாந்திர அனடோலு பல்கலைக்கழகம் AOF திறந்த கல்வி துறை குறியீடுகள்
2-ஆண்டு மற்றும் 4-ஆண்டு அனடோலு பல்கலைக்கழக OEF திறந்த கல்வித் துறை குறியீடுகள் 2022

அனடோலு பல்கலைக்கழக திறந்த கல்வித் துறைகள் என்றால் என்ன? ÖSYM வெளியிட்டுள்ள முன்னுரிமை வழிகாட்டியுடன், திறந்தவெளிக் கல்வித் துறைகள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன. சரி, 2 ஆண்டு மற்றும் 4 ஆண்டு அனடோலு பல்கலைக்கழக OEF திறந்த கல்வித் துறைகளின் குறியீடுகள் என்ன? 2022 திறந்த கல்விப் பல்கலைக்கழகத் துறைகள் இங்கே.

அனடோலு பல்கலைக்கழகம் 2 ஆண்டு திறந்த கல்வித் துறைகள்.

வருடாந்திர மற்றும் வருடாந்திர அனடோலு பல்கலைக்கழகம் AOF திறந்த கல்வி துறைகள் குறியீடுகள்

வருடாந்திர மற்றும் வருடாந்திர அனடோலு பல்கலைக்கழகம் AOF திறந்த கல்வி துறைகள் குறியீடுகள்

வருடாந்திர மற்றும் வருடாந்திர அனடோலு பல்கலைக்கழகம் AOF திறந்த கல்வி துறைகள் குறியீடுகள்

அனடோலு பல்கலைக்கழகம் 4 ஆண்டு திறந்த கல்வித் துறைகள்.

வருடாந்திர மற்றும் வருடாந்திர அனடோலு பல்கலைக்கழகம் AOF திறந்த கல்வி துறைகள் குறியீடுகள்

வருடாந்திர மற்றும் வருடாந்திர அனடோலு பல்கலைக்கழகம் AOF திறந்த கல்வி துறைகள் குறியீடுகள்

YKS விருப்பப் பெயர் மற்றும் முன்னுரிமைக் குறியீட்டை எவ்வாறு கண்டுபிடிப்பது?

YKS முன்னுரிமை பெயர் மற்றும் குறியீடு முன்னுரிமை வழிகாட்டியில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளன. அட்டவணை-3 மற்றும் அட்டவணை-4 இல் உள்ள பல்கலைக்கழக ஒதுக்கீடுகள், துறைகள் மற்றும் அடிப்படை மதிப்பெண்களில் தொடர்புடைய துறைகளின் குறியீடுகள் உள்ளன. அட்டவணையில், ஒவ்வொரு பல்கலைக்கழகத்தின் பெயருக்குப் பிறகு, இந்தப் பல்கலைக்கழகத்தில் வைக்கப்படும் உயர்கல்வித் திட்டங்களின் குறியீடுகள் நெடுவரிசையில் (1), அவற்றின் பெயர்கள் நெடுவரிசையில் (2), நிரலின் காலம் நெடுவரிசையில் (3) உள்ளது. ), நிரலின் மதிப்பெண் வகை நெடுவரிசையில் உள்ளது (4), நிரலின் பொது ஒதுக்கீடு (5) எண்ணிடப்பட்ட நெடுவரிசையில், பள்ளியின் மேல்நிலைக்கான ஒதுக்கீடு நெடுவரிசை எண் (6), சிறப்பு நிபந்தனைகள் மற்றும் நிரல் பற்றிய விளக்கங்கள் நெடுவரிசையில் உள்ளன (7) (இந்த நிபந்தனை எண்களின் உள்ளடக்கம் "அட்டவணை 3 ve அட்டவணை 4"உயர் கல்வித் திட்டங்களின் நிபந்தனைகள் மற்றும் விளக்கங்கள்" என்ற தலைப்பின் கீழ் அவை எண்களின் வரிசையில் கொடுக்கப்பட்டுள்ளன.)

YKS விருப்பத்தேர்வுகள் எவ்வாறு உருவாக்கப்படுகின்றன? தேர்வு வழிகாட்டி

2022-YKS முன்னுரிமை நடைமுறைகள் 27 ஜூலை முதல் 05 ஆகஸ்ட் 2022 வரை எடுக்கப்படும். வேட்பாளர்கள் தங்கள் விருப்பங்களைத் தேர்வு செய்கிறார்கள், ÖSYM https://ais.osym.gov.tr அவர்கள் இணைய முகவரியில் இருந்து அவர்களின் TR அடையாள எண்கள் மற்றும் கடவுச்சொற்கள் அல்லது ÖSYM வேட்பாளர் பரிவர்த்தனைகள் மொபைல் பயன்பாட்டிலிருந்து அதைச் செய்வார்கள். விருப்பத்தேர்வு நடைமுறைகள் 05 ஆகஸ்ட் 2022 அன்று 23.59:XNUMX மணிக்கு முடிவடையும்.

.

இதே போன்ற விளம்பரங்கள்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்