விவசாயிகளுக்கு கரிம உர ஆதரவு கொடுப்பனவுகள் தொடங்கப்பட்டன!

ciftci கரிம உர ஆதரவு கொடுப்பனவுகள் தொடங்கப்பட்டன
ciftci கரிம உர ஆதரவு கொடுப்பனவுகள் தொடங்கப்பட்டன

வேளாண்மை மற்றும் வனத்துறை அமைச்சர் 2019 ஆம் ஆண்டில் கரிம மற்றும் ஆர்கானோமினரல் உரங்களைப் பயன்படுத்தும் விவசாயிகளுக்கு பயன்படுத்தப்பட வேண்டிய ஆதரவுகள் குறித்து பெகிர் பக்தெமிர்லி ஒரு அறிக்கையை வெளியிட்டார்.


அமைச்சர் பக்தெமிர்லியின் அறிக்கை பின்வருமாறு; "நம் நாட்டின் நிலங்களின் கரிமப் பொருட்களின் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதற்காக, ரசாயன உர பயன்பாட்டின் செயல்திறனை அதிகரிப்பதற்கும், தேசிய ஆதாரங்களில் இருந்து நமது மண்ணுக்குத் தேவையான தாவர ஊட்டச்சத்துக்களைச் சந்திப்பதற்கும், 2019 ஆம் ஆண்டில் நாங்கள் விண்ணப்பிக்கத் தொடங்கிய சாதாரண உர ஆதரவுக்கு மேலதிகமாக, கரிம மற்றும் ஆர்கானோமினரல் உரங்களைப் பயன்படுத்தும் எங்கள் விவசாயிகளுக்கு 10 டி.எல் ஆதரவு வழங்கப்பட்டது.

இந்த கட்டமைப்பிற்குள், 57 மாகாணங்களில் உள்ள 18.892 விவசாயிகளுக்கு 14 ஆயிரம் லிரா ஆதரவை நாங்கள் வழங்கத் தொடங்கினோம்.

எங்கள் விவசாயிகள் அனைவருக்கும் நல்வாழ்த்துக்கள் ”கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்