வான் பாதுகாப்பு ஆரம்ப எச்சரிக்கை மற்றும் கட்டளை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு (HERIKKS)

வான் பாதுகாப்பு ஆரம்ப எச்சரிக்கை மற்றும் கட்டளை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஹெரிக்ஸ்
வான் பாதுகாப்பு ஆரம்ப எச்சரிக்கை மற்றும் கட்டளை கட்டுப்பாட்டு அமைப்பு ஹெரிக்ஸ்

ASELSAN ஆல் உருவாக்கப்பட்ட ஹெரிக்ஸ், வான் பாதுகாப்பு ரேடர்களிடமிருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களை ஒருங்கிணைத்து நிகழ்நேர வான்வழி படத்தை உருவாக்கி அச்சுறுத்தல் மதிப்பீடு மற்றும் ஆயுத ஒதுக்கீடு வழிமுறையுடன் மிகவும் பொருத்தமான இலக்கு-ஆயுத ஒதுக்கீடுகளை வழங்குகிறது. இந்த அமைப்பு 2001 முதல் துருக்கிய ஆயுதப்படைகளால் தீவிரமாக பயன்படுத்தப்படுகிறது.


ஒருங்கிணைந்த கட்டளை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு அலகுகள், வான் பாதுகாப்பு ஆயுதங்கள், வான் பாதுகாப்பு ரேடார்கள், தகவல் தொடர்பு அலகுகள் மற்றும் வான் பாதுகாப்பு அமைப்பு மென்பொருள் ஆகியவை ஹெரிக்ஸில் அடங்கும். இந்த அமைப்பு திறந்த கட்டமைப்பு மற்றும் மட்டு வன்பொருள் மற்றும் மென்பொருள் உள்கட்டமைப்பை பல்வேறு வகையான ரேடார் மற்றும் ஆயுத அமைப்புகளின் ஒருங்கிணைப்புக்கு ஏற்ற விநியோகிக்கப்பட்ட கட்டமைப்பில் வேலை செய்கிறது.

HERIKKS க்கு நன்றி, வான் பாதுகாப்புக்கான மிக முக்கியமான அங்கமான “ரேடார் நெட்வொர்க்” உருவாக்கப்பட்டது.

ஸ்கைவாட்சர்

பொதுவான அம்சங்கள்

 • நிகழ்நேர கலப்பு வானிலை படம்
 • கையேடு, அரை தானியங்கி மற்றும் தானியங்கி இலக்கு-ஆயுத மேப்பிங்
 • வான்வெளி கட்டுப்பாடு
 • சூழ்நிலை விழிப்புணர்வை வழங்குதல்
  - நண்பர் / எதிரி துருப்புக்களின் தகவல்
  - போர்க்களத்தில் தகவல்
  - முறை கட்டுப்பாட்டு நடவடிக்கைகள்
 • தந்திரோபாய தரவு இணைப்பு (இணைப்பு -16, JREAP-C, இணைப்பு -11 பி, இணைப்பு -1) திறன்கள்
 • நெகிழ்வான கட்டமைப்பு
 • மின்னணு அதிர்ச்சி எதிர்ப்பு மற்றும் வேகமான டாஸ்மஸ் தொடர்பு உள்கட்டமைப்பு
 • உட்பொதிக்கப்பட்ட உருவகப்படுத்துதல் திறன்
 • நகரும் பணி திறன்
 • பல்வேறு வகையான ரேடார் மற்றும் ஆயுத அமைப்புகளை ஒருங்கிணைக்க உள்கட்டமைப்பு திறக்கப்பட்டுள்ளது

ஆதாரம்: பாதுகாப்பு தொழில்கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்