தெளிக்கும் வழிகளுக்கு டி.சி.டி.டி எச்சரிக்கிறது! 10 நாட்களுக்கு அணுக வேண்டாம்

தெளிக்க வேண்டிய வழிகள் பகலில் அணுக வேண்டாம் என்று tcdd எச்சரிக்கிறது
தெளிக்க வேண்டிய வழிகள் பகலில் அணுக வேண்டாம் என்று tcdd எச்சரிக்கிறது

டி.சி.டி.டி வெளியிட்டுள்ள அறிக்கையில், ரயில்வேயில் தெளித்தல் செய்யப்படும் என்றும் 10 நாட்களுக்கு குறிப்பிடப்பட்ட முகவரிகளை அணுகக்கூடாது என்றும் கூறப்பட்டது.


தேதி பொது இயக்குநரகம் இருந்து 14 வரை 1 மே இடையே துருக்கி மாநிலம் இரயில்வே குடியரசு (TCDD), ஜூன் 2020; கொன்யா-அகீஹிர், அகீஹிர்-அஃபியோன், அஃபியோன்-டம்லுபனர், அஃபியோன்-தினார், தினார்-கக்லிக், தினார்-கோமகன்-பர்தூர், கோமகன்-போஸானா-இஸ்பார்டா, அஃபியோன்-கெட்டாஹியா, தாகிலியா துர்சன்பே-பாலகேசிர் நிலையங்கள் மற்றும் நிலையங்களில் களைக் கட்டுப்பாட்டின் எல்லைக்குள் ரசாயன தெளித்தல் மேற்கொள்ளப்படும்.

மனித மற்றும் விலங்குகளின் ஆரோக்கியத்தின் ஈர்க்கக்கூடிய அம்சம் காரணமாக போரில் பயன்படுத்தப்படும் மருந்துகள் ஆபத்தை விளைவிக்கின்றன. குறிப்பிட்ட ரயில் பாதை பிரிவுகளுடன் குடிமக்கள் நிலையங்களைச் சுற்றி கவனமாக இருக்க வேண்டும். ரயில் பாதை மற்றும் அருகிலுள்ள நிலங்களில் தெளிக்கும் தேதியிலிருந்து பத்து நாட்களுக்கு; குடிமக்கள் தெளிக்கப்பட்ட பகுதியை அணுகுவதில்லை, குறிப்பிட்ட இடங்களில் தங்கள் விலங்குகளை மேய்ப்பதில்லை, புல் அறுவடை செய்வதில்லை என்பது முக்கியமாக அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது.

விண்ணப்ப தேதிகள் மற்றும் பாதை

கோன்யா மற்றும் அகீஹிர் மற்றும் இதற்கிடையில் அமைந்துள்ள நிலையங்களுக்கு இடையில் 14.04.2020 கோடு கடக்கும்போது,

15.04.2020 அன்று, அகீஹிர் மற்றும் அஃபியோன் மற்றும் இதற்கிடையில் அமைந்துள்ள நிலையங்களுக்கு இடையேயான கோடு கடத்தல்,

16.05.2020 அன்று, அஃபியோன் மற்றும் டம்லுபனார் மற்றும் இதற்கிடையில் அமைந்துள்ள நிலைய தளங்களுக்கு இடையில்,

17.05.2020 அன்று, அஃபியோன் மற்றும் தினார் மற்றும் இதற்கிடையில் அமைந்துள்ள நிலையங்களுக்கு இடையேயான கோடு கடத்தல்,

18.05.2020 அன்று, தினார்-கக்லிக் வரி பிரிவுக்கும் இதற்கிடையில் அமைந்துள்ள நிலைய தளங்களுக்கும் இடையில்,

தினார்-கோமகன்-பர்தூர் மற்றும் இதற்கிடையில் நிலைய தளங்களுக்கு இடையில் 19.05.2020 கோடு கடக்கும்போது,

20.05.2020 அன்று, கோமகன்-போசானே-இஸ்பார்டா லைன் கிராசிங்கிற்கும், இதற்கிடையில் அமைந்துள்ள நிலைய தளங்களுக்கும் இடையில்,

28.05.2020 அன்று, அஃபியோன்-கோடஹ்யா கோடு கடப்பதற்கும் இதற்கிடையில் நிலைய இடங்களுக்கும் இடையில்,கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்