கர்சனின் குறுகிய பணி கொடுப்பனவு விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது

நபருக்கான குறுகிய கால பணி அனுமதி விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது
நபருக்கான குறுகிய கால பணி அனுமதி விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டுள்ளது

கர்சன் ஓட்டோமோடிவ் சனாயி வெ டிகாரெட் ஏ. இன் குறுகிய கால வேலை விண்ணப்பம் அங்கீகரிக்கப்பட்டது.


பொது வெளிப்படுத்தும் மேடை (KAP) பின்வரும் தகவல்களை அளித்தால், ஒரு அறிக்கையில் கூறினார்: "உலகம் முழுவதும் விண்வெளி Covidien 19 குறுகிய நேர செல்வாக்கின் கீழ் உள்ளது திடீர் நிறுவனத்தின் தாக்கம் குறைக்க மேற்கொள்ளும் நடவடிக்கைகள் கட்டமைப்பை எங்கள் பயணப்படி பயன்பாடு பணிபுரிவதை, வழிகாட்டலின் துருக்கி தொழில் கூட்டமைப்பு பொது இயக்குநரகம் மற்றும் தணிக்கை குழு ஜனாதிபதி நடத்திய இணக்கத்தை நிர்ணயித்ததன் விளைவாக, ஏப்ரல் 21.06.2020, 20 தேதியிட்ட சிறப்பு வழக்கு அறிவிப்பில் இது 2020 வரை ஹசனாசா ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொழில்துறை மண்டலம் மற்றும் ஒழுங்கமைக்கப்பட்ட தொழில்துறை மண்டல தொழிற்சாலைகளுக்கு ஏற்றது என்று அறிவிக்கப்பட்டது. 21.06.2020/XNUMX/XNUMX இஸ்தான்புல் அலுவலக தகுதியைத் தேதி வரை பிரசிடென்சி மூலம் தீர்மானத்தின் விளைவாக வழிகாட்டலின் துருக்கி தொழில் கூட்டமைப்பு பொது இயக்குநரகம் மற்றும் பரிசோதனை குழு எங்கள் நிறுவனத்தின் குறுகிய வேலை செய்து அதற்கான கருதப்பட்டது. "கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்