அரிஃபியே ஸ்டேஷன் தள டெண்டர் முடிவில் தளங்களின் ஏற்பாடு

அரிஃபியே ஸ்டேஷன் தள டெண்டர் முடிவில் தளங்களின் ஏற்பாடு
அரிஃபியே ஸ்டேஷன் தள டெண்டர் முடிவில் தளங்களின் ஏற்பாடு

அரிஃபியே ஸ்டேஷன் தள டெண்டர் முடிவில் தளங்களின் ஏற்பாடு


டி.சி.டி.டி 1 பிராந்திய கொள்முதல் பங்கு கட்டுப்பாட்டு சேவையின் (டி.சி.டி.டி) 2019/730788 டி.எல்., இன் கி.ஐ.கே. RASİM İNANÇ İNŞAAT TAAHHÜT NAKLIYAT MMARLIK ENGINEERING INDUSTRY and TRADE LIMITED COMPANY. வரம்பு மதிப்பின் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட டெண்டரில் 2.459.713,88 நிறுவனங்கள் பங்கேற்கின்றன.

1 போஸ் உருப்படி மற்றும் யூனிட் விலை அட்டவணைக்கு ஏற்ப, டி.சி.டி.டி 116 வது பிராந்திய இயக்குநரகத்தின் பிரதேசத்தில் உள்ள ஆரிஃபியே ஸ்டேஷன் பகுதியில் தளங்களை ஏற்பாடு செய்வதற்கான பணிகளை இந்த டெண்டரில் உள்ளடக்கியுள்ளது. வேலையின் காலம் இடம் வழங்கப்பட்டதிலிருந்து 180 (நூற்று எண்பது) காலண்டர் நாட்கள்.


ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்