உலுகாலா போனாஸ்காப்ரி வரிசையில் ஓவர் பாஸ் கட்டுமானம்

உலுகிஸ்லா போகாஸ்கோப்ரு வரிசையில் உஸ்டெசிட் மற்றும் டெண்டரின் முடிவு
உலுகிஸ்லா போகாஸ்கோப்ரு வரிசையில் உஸ்டெசிட் மற்றும் டெண்டரின் முடிவு

உலுகாலா - போனாஸ்காப் லைன் கி.மீ: 58 + 360 டெண்டர் முடிவில் ஓவர் பாஸ் கட்டுமானம்


டி.சி. ஹக்கன் கராபுலட் 2 டி.எல். டெண்டரில் பங்கேற்ற 2019 நிறுவனங்கள் வரம்பு மதிப்புக்கு கீழே ஏலம் எடுத்தன.

டெண்டர் 49315,25 மீ 3 வலுவூட்டப்பட்ட வலுவூட்டப்பட்ட சுவர் நிரப்புதல் (போக்குவரத்து உட்பட), Ø413,39 - mm 14 மிமீ தடிமனான ரிப்பட் ஸ்டீல் சப்ளை மற்றும் தொழிலாளர் (போக்குவரத்து உட்பட) மற்றும் 32 டன் வலுவூட்டப்பட்ட கான்கிரீட்டிற்கான பிற பணிகளை உள்ளடக்கியது. பணியின் காலம் இடம் வழங்கப்பட்டதிலிருந்து 350 (முந்நூற்று ஐம்பது) காலண்டர் நாட்கள்.


ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்