ஜனவரி மாதத்தில் 14 மில்லியன் பயணிகள் விமானத்தைப் பயன்படுத்தினர்

ஜனவரி மாதத்தில் மில்லியன் பயணிகள் விமான சேவையைப் பயன்படுத்தினர்
ஜனவரி மாதத்தில் மில்லியன் பயணிகள் விமான சேவையைப் பயன்படுத்தினர்

2020 ஜனவரி மாதத்திற்கான விமான, பயணிகள் மற்றும் சரக்கு புள்ளிவிவரங்களை மாநில விமான நிலைய ஆணையத்தின் பொது இயக்குநரகம் அறிவித்துள்ளது.


அதன்படி, ஜனவரி மாதம் 2020;

விமான நிலையங்களில் தரையிறங்கும் மற்றும் புறப்படும் விமானங்களின் எண்ணிக்கை; இது உள்நாட்டு வரிகளில் 67.158 ஆகவும், சர்வதேச அளவில் 43.473 ஆகவும் இருந்தது. சேவை செய்யப்பட்ட மொத்த விமான போக்குவரத்து 145.072 ஐ ஓவர் பாஸுடன் அடைந்தது.

இந்த மாதம், துருக்கி 7.799.042 முழுவதும் விமான நிலையங்களில் உள்நாட்டு பயணிகள் போக்குவரத்து சேவை, சர்வதேச பயணிகள் போக்குவரத்து 6.131.774 இருந்தது. எனவே, நேரடி போக்குவரத்து பயணிகளுடன் மொத்த பயணிகள் போக்குவரத்து அந்த மாதத்தில் 13.952.310 ஆக உணரப்பட்டது.

விமான நிலையங்கள் சரக்கு (சரக்கு, தபால் மற்றும் சாமான்கள்) போக்குவரத்து; ஜனவரியில் இது மொத்தம் 63.247 டன், உள்நாட்டு 211.696 டன் மற்றும் சர்வதேச அளவில் 274.943 டன் எட்டியது.

35.089 திட்டங்கள், 5.276.260 பயணிகள் ஜனவரி மாதத்தில் இஸ்தான்புல் ஏர்போர்ட்டில் இருந்து பெறப்பட்டனர்

ஜனவரி மாதம் இஸ்தான்புல் விமான நிலையத்தில் தரையிறங்கி புறப்பட்ட விமான போக்குவரத்து உள்நாட்டு விமானங்களில் 8.370 ஆகவும், சர்வதேச விமானங்களில் 26.719 ஆகவும் இருந்தது, மொத்தம் 35.089.

பயணிகள் போக்குவரத்து உள்நாட்டு விமானங்கள் மற்றும் சர்வதேச விமானங்கள் ஐந்து 1.263.808 இருந்தது.ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்