ஐ.இ.டி.டி பேருந்துகளை கட்டுப்படுத்த சேம்பர் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்ஸ்

ஐயட் பேருந்துகளை மேற்பார்வையிட இயந்திர பொறியாளர்களின் அறை
ஐயட் பேருந்துகளை மேற்பார்வையிட இயந்திர பொறியாளர்களின் அறை

ஐ.இ.டி.டி அதன் பேருந்துகளை ஆய்வு செய்து பராமரிப்பதற்கான எல்லைக்குள் சேம்பர் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்களுடன் ஒரு ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்திட்டது. இந்த வழியில், இந்த கேள்விகளுக்கான பதில்கள் ஐ.இ.டி.டி இன்ஸ்பெக்டர்கள் மற்றும் பராமரிப்பு ஒப்பந்தக்காரர் நிறுவனங்களைத் தவிர ஒரு சுயாதீன நிறுவனத்தால் தணிக்கை செய்யப்படும். “பேருந்தில் மாற்றப்பட்ட பகுதி உண்மையில் தவறா? “துண்டு மாற்றப்பட்டு புதியதும் அசலும் உள்ளதா?” போன்ற கேள்விகளுக்கு சரியான பதில் கிடைக்கும்.


ஒரு நாளைக்கு 4 மில்லியன் பயணிகளுக்கு சேவை செய்யும் ஐ.இ.டி.டி தனது 3 ஆயிரம் 65 பேருந்துகளுடன் 11 கேரேஜ்களில் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்க்கும் பணிகளை மேற்கொள்கிறது. சேம்பர் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்களுடனான ஒப்பந்தத்தின் ஒரு பகுதியாக, பேருந்துகள் சேம்பர் குழுக்களாலும், ஐ.இ.டி.டிக்குள் பணிபுரியும் மேற்பார்வை மற்றும் கட்டுப்பாட்டு ஊழியர்களாலும் பரிசோதிக்கப்படும்.

சேம்பர் ஆஃப் மெக்கானிக்கல் இன்ஜினியர்களின் இஸ்தான்புல் கிளையுடன் "கேரேஜ் பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு நடவடிக்கைகள் ஆய்வு பணிக்கான" ஒப்பந்தத்தின் நோக்கம் மூன்றாம் கண் எனப்படும் ஒரு அமைப்பு மூலம் ஐஇடிடி பேருந்துகளின் சுயாதீன தணிக்கைகளை வழங்குவதாகும். கேரேஜ்களில் மேற்கொள்ளப்படும் வாகன பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு நடவடிக்கைகள் தொடர்புடைய தொழில்நுட்ப அளவுகோல்கள், தரத் தரங்கள் மற்றும் நிர்வாகத்தால் நிர்ணயிக்கப்பட்ட அளவுகோல்களின்படி மேற்கொள்ளப்படுகின்றனவா என்பது புறநிலையாக சரிபார்க்கப்படும்.

சேவை தரம் அதிகரிக்கும்

சேம்பர் பிரதிநிதிகள் பராமரிப்பு ஒப்பந்தக்காரர்களின் செயல்திறனைக் கண்காணிப்பார்கள், அறிக்கைகளைத் தயாரிப்பார்கள் மற்றும் முன்னேற்றத்திற்குத் திறந்த அம்சங்களை அடையாளம் காண்பார்கள், தேவையான நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்படுவதை உறுதி செய்வார்கள். இதனால், வாகன செயலிழப்புகளால் ஏற்படும் விமான இழப்புகளைக் குறைப்பதும், பயணிகளின் பாதுகாப்பை அதிகரிப்பதும் இதன் நோக்கமாகும். சேவைகள் தரத்தை மேம்படுத்துவதன் மூலம் பயணிகளின் திருப்தியை அதிகரிக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது.

இரண்டு கட்டங்களில் தணிக்கை செய்யப்படும்

கண்காணிப்புகள்; தொழில்நுட்ப மற்றும் பின்தொடர்தல் தணிக்கை இரண்டு கட்டங்களில் மேற்கொள்ளப்படும். தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளில், தொழில்நுட்ப அளவுகோல்களின்படி பராமரிப்பு மற்றும் பழுதுபார்ப்பு நடவடிக்கைகள் மேற்கொள்ளப்படுகின்றனவா என்பது சோதிக்கப்படும். பின்தொடர்தல் தணிக்கைகளில்; தொழில்நுட்ப ஆய்வுகளில் கண்டறியப்பட்ட இணக்கமின்மைகள் நீக்கப்பட்டனவா என்று சோதிக்கப்படும்.ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்