வான் பியர் இடது வரி சாலைகள் புதுப்பித்தல்

வான் பியர் இடது வரி சாலைகள் புதுப்பித்தல் டெண்டர் முடிவு
வான் பியர் இடது வரி சாலைகள் புதுப்பித்தல் டெண்டர் முடிவு

வான் பியர் இடது வரி சாலைகள் புதுப்பித்தல்


5 நிறுவனங்கள் தங்கள் முயற்சிகளை துருக்கி மாநில ரயில்வே மேலாண்மை 2019 வது மாவட்ட கொள்முதல் இயக்குநரகத்தின் (டிசிடிடி) 676913/4.346.086,38 கிக் வரம்பு மதிப்பு மற்றும் டிஎல் 6.390.632,47 இன் தோராயமான விலையுடன் புதுப்பிக்கும் டெண்டருக்கு சமர்ப்பித்துள்ளன. MİRZE MEHMET POLAT 34 TL முயற்சியில் டெண்டரை வென்றது. வரம்பு மதிப்பின் கீழ் சமர்ப்பிக்கப்பட்ட டெண்டரில் 4.357.000,00 நிறுவனங்கள் பங்கேற்கின்றன.

4 இ 60 கான்கிரீட் ஸ்லீப்பருடன் 1 துண்டுகள் கத்தரிக்கோல், குவாரி கல் நிரப்பப்படாத கல் நிரப்புதல், நிலைப்படுத்தும் சப்ளை மற்றும் முட்டையிடல், கான்கிரீட் ஸ்லீப்பர் பி 70 கொள்முதல் மற்றும் 60 இ 1 ரயில் கொள்முதல் மற்றும் இடுதல் ஆகியவற்றை இந்த டெண்டர் உள்ளடக்கியது. வேலையின் காலம் இடம் வழங்கப்பட்டதிலிருந்து 180 (நூற்று எண்பது) காலண்டர் நாட்கள்.ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்