துருக்கிய தளவாடங்கள் துறை அதன் வளர்ச்சி நடவடிக்கைகளைத் தொடர்கிறது

துருக்கி தளவாடத் துறை அதன் வளர்ச்சி முயற்சிகளைத் தொடர்கிறது
துருக்கி தளவாடத் துறை அதன் வளர்ச்சி முயற்சிகளைத் தொடர்கிறது

சமீபத்திய ஆண்டுகளில் துருக்கிய தளவாடத் துறையின் வளர்ச்சி பெரும்பாலும் துறை பிரதிநிதிகளாக நமக்கு சாதகமான படத்தை வரைகிறது. இருப்பினும், அறியப்பட்டபடி, உலகின் இயக்கவியலில் இருந்து நமது துறையை சுயாதீனமாக மதிப்பீடு செய்ய முடியாது. வெவ்வேறு புவியியல் அரசியல் முன்னேற்றங்கள் மற்றும் உலக வர்த்தகத்தில் ஏற்ற இறக்கங்கள் ஆகிய இரண்டும் தளவாடத் துறையை பாதிக்கின்றன. ஆயினும்கூட, பல ஆண்டுகளாக ஏற்பட்ட முன்னேற்றங்களைப் பார்க்கும்போது, ​​தளவாடத் துறை பொது முதலீடுகளிலிருந்து அதிக பங்கைப் பெறுகிறது, மேலும் இது ஒவ்வொரு ஆண்டும் தனியார் துறையின் பங்களிப்புடன் வளர்ந்து வளர்கிறது. 2019 ஆம் ஆண்டில், இந்தத் துறையாக சவாலான ஒரு வருடத்தை நாங்கள் விட்டுவிட்டோம், ஆனால் எதிர்காலத்திற்கான புதிய நடவடிக்கைகள் எடுக்கப்பட்டன. சில புள்ளிவிவரங்கள் மற்றும் முன்னேற்றங்களுடன் 2019 ஐ மதிப்பீடு செய்ய விரும்புகிறேன்.


நாட்டின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியில் எங்கள் தொழில் 12% பங்கைக் கொண்டுள்ளது என்பதை நாங்கள் அறிவோம். முந்தைய ஆண்டை ஒப்பிடும்போது 2018 ஆம் ஆண்டின் இறுதியில் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி 19% அதிகரித்து 3 டிரில்லியன் 700 பில்லியன் 989 மில்லியன் டி.எல். குறிப்பிட்ட அளவிற்குள் 12% பங்கைக் கொண்டதாகக் கருதப்படும் தளவாடத் துறை, 2018 இறுதிக்குள் சுமார் 444 பில்லியன் டி.எல். இந்த அளவிற்கு நேரடி தளவாட சேவைகளை வழங்கும் நிறுவனங்களால் மேற்கொள்ளப்படும் லாஜிஸ்டிக் நடவடிக்கைகள் மற்றும் வெளிநாட்டு வர்த்தகம் / உற்பத்தி நிறுவனங்கள் அவற்றின் பங்களிப்பில் பாதி செய்கின்றன என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

வளர்ச்சி செயல்திறன் லாஜிஸ்டிக்ஸ் துறை 2019 இறுதியில் மதிப்பீடு துருக்கியின் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி வேறுபட்டது போகும். நவம்பர் 2019 இல் வெளியிடப்பட்ட துருக்கியில் உலக வங்கியால் துருக்கி பொருளாதாரப் மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தி வளர்ச்சி கண்காணிக்க நிறுவப்பட வேண்டும் மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது. இந்த அட்டவணை இனிமையானதல்ல என்றாலும், TÜİK இன் 2019 மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியின் தரவு அறிவிக்கப்படும்போது, ​​மொத்த உள்நாட்டு உற்பத்தியுடன் இணையாக தளவாடத் துறையின் வளர்ச்சி செயல்திறனைக் காண முடியும்.

போக்குவரத்து முறைகளை வேறுபடுத்துவதன் மூலம் தளவாடத் துறையை மதிப்பீடு செய்யும் போது, ​​பல ஆண்டுகளாக இருந்ததைப் போலவே, மதிப்பு மற்றும் எடை அடிப்படையில் கடல்வழி மிக உயர்ந்த பங்கைக் கொண்டுள்ளது என்பதைக் காண்கிறோம். இந்த சூழலில், 2019 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டின் முடிவில், மதிப்பின் அடிப்படையில் இறக்குமதியில் கடல் பாதையின் பங்கு 65%, நெடுஞ்சாலையின் பங்கு 19%, விமானத்தின் பங்கு 15% மற்றும் ரயில்வேயின் பங்கு 0,80% ஆகும். ஏற்றுமதி போக்குவரத்தில், கடலின் பங்கு 62%, சாலையின் பங்கு 29%, விமானத்தின் பங்கு 8%, ரயில்வேயின் பங்கு 0,58%.

எடையின் அடிப்படையில், 2019 ஆம் ஆண்டின் மூன்றாம் காலாண்டின் முடிவில், கடல் பாதை 95%, நெடுஞ்சாலை 4% மற்றும் ரயில்வே 0,53% வீதத்தைக் கொண்டுள்ளது. காற்று மூலம் கொண்டு செல்லப்படும் இறக்குமதி சரக்குகளின் எடை மிகவும் சிறியது மற்றும் 0,05% விகிதத்திற்கு ஒத்திருக்கிறது. ஏற்றுமதி போக்குவரத்தில், கடல் பாதையில் 80% பங்கு உள்ளது, நெடுஞ்சாலை 19%, ரயில் மற்றும் விமான நிறுவனம் 1% க்கும் குறைவான பங்கைக் கொண்டுள்ளது.

2019 ஐ விட்டு வெளியேறும்போது, ​​தொழில்துறையை பாதிக்கும் முன்னேற்றங்களை உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்ள விரும்புகிறேன். சீனாவின் பெல்ட் மற்றும் சாலை முன்முயற்சியின் எல்லைக்குள், போக்குவரத்து தாழ்வாரங்களில் நம் நாட்டுக்கு பெரிய பங்குகள் இருப்பதற்கான முயற்சிகள் நமது துறைக்கு முக்கியமான முன்னேற்றங்களில் ஒன்றாக வெளிப்படுகின்றன. இந்த வளர்ச்சிக்கு இணையாக, ரயில் போக்குவரத்தின் பங்கும், எனவே எங்கள் துறைமுகங்கள் வழியாக போக்குவரத்து சுமைகளும் அதிகரிக்கும். இந்த காரணத்திற்காக, நம் நாட்டில் இசைவான ரயில் போக்குவரத்தில் கிழக்கு-மேற்கு அச்சு மூலம், ஒரு குறுகிய நேரத்தில் சட்டத்தை செய்யப்பட வேண்டும் திறக்கும் போக்குவரத்து சரக்கு மற்றும் மிகவும் சிக்கனமான நகர்த்தப்பட்டிருக்க முடியும் முன்னே அதன் துருக்கி வழியாக அண்டை நாடுகளுடன் ஒப்பிடுகையில் செய்யப்படும் உள்கட்டமைப்பு ஏற்பாடுகளால் முன்னுரிமை கொடுக்க வேண்டும். இஸ்தான்புல் விமான நிலையத்துடன், நம் நாட்டின் நிலைப்பாட்டிலிருந்து நாம் மிகவும் பயனடையக்கூடிய ஒரு காலம் தொடங்கியது. இஸ்தான்புல்லில் உள்ள விமான நிலைய நீண்ட கால பயன்பாட்டில் இரண்டிலும் திறக்கப்படும் என்று இருவரும் தற்போதைய சர்வதேச அளவில் பரிமாற்ற மையத்தின் சார்பாக துருக்கியின் விமான சரக்கு திறன், கூடுதல் திறன் ஒரு பெரும் அனுகூலமாக வழங்கும்.

UTİKAD ஆக, தளவாடத் துறையை மேம்படுத்துவதற்கும் மேம்படுத்துவதற்கும் நாங்கள் தொடர்ந்து முயற்சிக்கிறோம். இந்த சூழலில், பாதுகாப்பான, அணுகக்கூடிய, பொருளாதார, மாற்று, திறமையான, வேகமான, போட்டி, சுற்றுச்சூழல் நட்பு, தடையில்லா, சீரான, திறமையான வழங்கல் மற்றும் மதிப்புச் சங்கிலி மேலாண்மை, உலகளாவிய நல்ல நடைமுறை ஆகியவற்றின் அடிப்படையில் நவீன சேவைகளை வழங்கும் ஒரு நிலையான தளவாட அமைப்பை உருவாக்குவதற்காக புதுப்பித்த முன்னேற்றங்களை நாங்கள் பின்பற்றுகிறோம். நாங்கள் எங்கள் உறுப்பினர்களுக்கு மாதிரிகளை மாற்றுகிறோம். இந்த அமைப்பின் உருவாக்கம் கட்டத்தில் துருக்கியில் உள்ளிணைப்பு போக்குவரத்து வளரும் முற்றிலும் அத்தியாவசிய. எனவே இதற்காக நாங்கள் என்ன செய்தோம்? ஒருங்கிணைந்த போக்குவரத்து ஒழுங்குமுறை வரைவு தொடர்பாக UTİKAD இன் கருத்துக்களை நாங்கள் அமைச்சகத்திற்கு தெரிவித்தோம், மேலும் இந்தத் துறையின் இறுதி நன்மையை நோக்கமாகக் கொண்டோம்.

இந்தத் துறையின் தற்போதைய பிரச்சினைகளை நாங்கள் பிரதிநிதித்துவப்படுத்தும் ஒவ்வொரு தளத்திலும் வெளிப்படுத்துகிறோம், அதன் தீர்வு குறித்த எங்கள் கருத்துக்களை வலியுறுத்துகிறோம். இந்த சிக்கல்களில் ஒன்று, அவர்களின் போக்குவரத்து நடவடிக்கைகளை மேற்கொள்ள விரும்பும் நிறுவனங்களிடமிருந்து கோரப்பட்ட அங்கீகார ஆவணங்களின் பொருள். கோரப்பட்ட ஆவணங்களுக்கான கட்டணம் அதிகமாக உள்ளது என்பது எங்கள் தொழில்துறைக்கு எதிர்மறையான சூழ்நிலையாகும். அதிக ஆவணக் கட்டணங்கள் பணி நிலைமைகளையும் போட்டிச் சூழலையும் ஆழமாக பாதிக்கின்றன. இது சம்பந்தமாக, ஒவ்வொரு தளத்திலும் எங்கள் ஆட்சேபனைகளையும் நியாயங்களையும் வெளிப்படுத்துகிறோம். நிச்சயமாக, ஆவணப்படுத்தப்பட்ட மற்றும் நம்பகமான போக்குவரத்திற்கு நாங்கள் கடமைப்பட்டுள்ளோம், ஆனால் ஆவணங்களின் எண்ணிக்கையையும் பல்வேறு வகைகளையும் குறைப்பது மற்றும் ஆவணக் கட்டணங்களை மேம்படுத்துவது இரண்டுமே கட்டாயமாகும் என்று நாங்கள் நம்புகிறோம்.

UTİKAD ஆக, எதிர்காலத்திற்கான சாலை வரைபடத்தை வரைய எங்கள் துறைக்கு 2020 ஆம் ஆண்டில் 2 அறிக்கைகளைத் தயாரித்தோம். டோகுஸ் எய்ல் பல்கலைக்கழக கடல்சார் பீடத்தின் பேராசிரியர். டாக்டர் Okan துனா மற்றும் லா ஒத்துழைக்க இந்தத் தலைநகரம் இணைக்கப்பட்ட லாஜிஸ்டிக்ஸ் போக்குகள் வாய்ப்புகளும் சர்வே மற்றும் UTIKAD பணிப்பாளர் தொழிற் உறவுகளில், Alperen Guler துருக்கி லாஜிஸ்டிக்ஸ் இண்டஸ்ட்ரி ரிப்போர்ட் தயாரித்த நாங்கள் நடவடிக்கைகளை பாதுகாப்பான மற்றும் 2019 மூலம் எங்கள் உறுப்பினர்கள் மற்றும் தொழில் பங்குதாரர்கள் திறமையான எடுக்க முடியும் நம்ப தயாராக. 2020 ஒரு ஆரோக்கியமான, அமைதியான மற்றும் லாபகரமான ஆண்டாக இருக்கும் என்று நம்புகிறேன், இது துருக்கிய தளவாடத் தொழிலுக்கும் அதன் மதிப்புமிக்க பங்குதாரர்களுக்கும் புதிய எல்லைகளைத் திறக்கும்.

Emre இன் முழு சுயவிவரத்தைக் காண்க
வாரியத்தின் தலைவர் UTİKADரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்