கர்தெமிர் சுற்றுச்சூழல் முதலீடுகள் 2020 இல் நிறுத்தப்படாது

கர்தெமிர் சுற்றுச்சூழல் முதலீடுகளில் வேகத்தை குறைக்கவில்லை
கர்தெமிர் சுற்றுச்சூழல் முதலீடுகளில் வேகத்தை குறைக்கவில்லை

2020 ஆம் ஆண்டில் இயக்குநர்கள் குழுவின் தலைவர் முஸ்தபா யோல்புலன், கர்தெமிர் கராபக் இரும்பு மற்றும் எஃகு தொழில் மற்றும் வர்த்தக இன்க், முன்னுரிமைகள் சுற்றுச்சூழல் முதலீடுகளாக இருக்கும் என்று கூறினார். 50 மில்லியன் டாலர் சுற்றுச்சூழல் முதலீடு தொடர்கிறது என்று யோல்பூலன் கூறினார்.


எங்கள் நிறுவனத்தில் உள்ள பல்வேறு நிறுவனங்கள் மற்றும் அமைப்புகளின் பார்வையாளர்களுக்கு விருந்தளித்த இயக்குநர்கள் குழுவின் தலைவர் முஸ்தபா யோல்பூலன், புதிய ஆண்டிற்கான நிறுவனத்தின் சுற்றுச்சூழல் முதலீடுகள் குறித்த மதிப்பீடுகளையும் செய்தார். 2019 ஆம் ஆண்டைப் போல 2020 ஆம் ஆண்டில் அவர்களின் முன்னுரிமைகள் சுற்றுச்சூழலாக இருக்கும் என்று கூறிய யோல்பூலன், மூன்றாவது மற்றும் இறுதி கட்டத்தில் மேலும் 50 மில்லியன் டாலர் சுற்றுச்சூழல் முதலீட்டைச் செய்வார் என்று கூறினார்.

முராத் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நகரமயமாக்கல் அமைச்சர் பங்கேற்ற சின்டர் பிராந்தியத்தின் சுற்றுச்சூழல் முதலீடுகளைத் திறந்து 2019 ஐத் தொடங்கியதை நினைவு கூர்ந்தார், மேலும் ஆண்டின் கடைசி நாட்களில், குண்டு வெடிப்பு உலை மாவட்ட தூசி வைத்திருக்கும் அமைப்புகள் மற்றும் மத்திய கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு நிலையத்தின் கூடுதல் சுற்றுச்சூழல் முதலீடுகளைத் தொடங்கினர். முதலீடுகள் குறித்து அவர் கூறினார்:

"சுற்றுச்சூழல் என்பது எங்கள் நிர்வாகத்தின் மிக முக்கியமான மற்றும் முன்னுரிமை பிரச்சினை. நாங்கள் இதுவரை மிகப்பெரிய முதலீடுகளை செய்துள்ளோம். நாங்கள் கடைசி திருப்பத்தில் இருக்கிறோம். கடைசி காலகட்டத்தில், மொத்தம் 24 மில்லியன் டாலர் முதலீட்டு மதிப்புடன் 50 பெரிய மற்றும் சிறிய பொருட்களை உள்ளடக்கிய தொடர்ச்சியான சுற்றுச்சூழல் முதலீட்டு திட்டங்களையும் நாங்கள் முடிப்போம். 2019 ஆம் ஆண்டின் இரண்டாம் பாதியில் நாங்கள் தொடங்கிய இந்த முதலீடுகளில் சிலவற்றின் உணர்தல் விகிதங்கள் 90% க்கு மேல் உள்ளன. இந்த ஆண்டில் கிட்டத்தட்ட ஒவ்வொரு மாதமும் ஒன்று அல்லது இரண்டை முடிப்போம். தூசி ஒடுக்கும் அமைப்புகள், புலம் கான்கிரீட், மூடிய சேமிப்பு பகுதிகள், கோக் பேட்டரிகள் உமிழ்வு கட்டுப்பாட்டு அமைப்புகள், லேடில் உலைகள் தூசி சேகரிக்கும் அமைப்புகள், உயிரியல் கழிவு நீர் சுத்திகரிப்பு ஆலை நவீனமயமாக்கல் போன்ற சுற்றுச்சூழல் முதலீடுகள் ஆகியவை இதில் அடங்கும். இந்த முதலீடுகளின் எல்லைக்குள், காட்சி மேம்பாடு மற்றும் இயற்கையை ரசித்தல் மற்றும் 50 ஆயிரம் தாவரங்கள் மற்றும் மரங்களை நடவு செய்தல் மற்றும் ஒரு பச்சை கர்தெமிர் ஆகியவற்றை வெளிப்படுத்துவோம். ஒவ்வொரு முதலீட்டின் முன்னேற்ற அறிக்கைகளும் கவனமாக கண்காணிக்கப்படுகின்றனரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்