கடந்த ஆண்டு பயணிகள் 209 மில்லியனுக்கும் அதிகமான தேர்ச்சி பெற்றனர்

கடந்த ஆண்டு, விமானத்தைப் பயன்படுத்தும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை மில்லியனாக அதிகரித்தது
கடந்த ஆண்டு, விமானத்தைப் பயன்படுத்தும் பயணிகளின் எண்ணிக்கை மில்லியனாக அதிகரித்தது

போக்குவரத்து மற்றும் உள்கட்டமைப்பு மந்திரி Cahit டுர்கான், கடந்த ஆண்டு துருக்கி முழுவதும் விமான நிலையங்கள், 209 மில்லியன் 92 ஆயிரம் 548 பயணிகள் சேவைகளுடன் நேரடி போக்குவரத்து பயணிகள் வழங்கி வருவதாகவும் அவர் தெரிவித்தார்.

அமைச்சர் துர்ஹான், 2019 விமான விமானங்களின் பொது இயக்குநரகம் தயாரித்த மாநில விமான நிலைய ஆணையம் (டி.எச்.எம்.ஐ), பயணிகள் மற்றும் சரக்கு புள்ளிவிவரங்கள் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளன.

கடந்த ஆண்டு டிசம்பரில், விமானம் தரையிறங்கும் மற்றும் புறப்படும் விமான நிலையங்களின் எண்ணிக்கை 62 ஆயிரம் 442 உள்நாட்டு வரிகளில், சர்வதேச வரிகளில் 43 890 டர்ஹான், மேல் பாஸால் சேவை செய்யப்படும் மொத்த விமான போக்குவரத்து 144 ஆயிரம் 724'களை எட்டியுள்ளது.

கொடுக்கப்பட்ட மாதத்தில், துருக்கி விமான நிலையங்கள் முழுவதும் 7 மில்லியன் 298 ஆயிரம் 489, டுர்கான் சர்வதேச பயணிகள் போக்குவரத்து விவரிக்கும் உள்நாட்டு பயணிகள் போக்குவரத்து உதவுகிறது என்று 6 மில்லியன் 164 ஆயிரம் 431 இருந்தது "இவ்வாறு, மாதம் நேரடி போக்குவரத்து பயணிகளின் அளவில் மொத்த பயணிகள் போக்குவரத்து தொகையாக 13 மில்லியன் 474 ஆயிரம் 156 . விமான நிலையங்கள் சரக்கு (சரக்கு, அஞ்சல் மற்றும் சாமான்கள்) டிசம்பர் 56 ஆயிரம் 132 டன் உள்நாட்டு வரிகளில், சர்வதேச கோடுகள் 221 ஆயிரம் 36 டன், மொத்தம் 277 ஆயிரம் 168 டன் உட்பட. ”என்றார்.

துர்ஹான், 2019 ஜனவரி-டிசம்பர் காலகட்டத்தின் விமான நிலைய தரையிறக்கம் மற்றும் விமானம் போக்குவரத்து 839 ஆயிரம் 850 உள்நாட்டு விமானங்கள், சர்வதேச வழிகள் 713 ஆயிரம் 651 குரல், மொத்தம் 2 மில்லியன் 30 ஆயிரம் 291 விமானங்களை கடந்து செல்லும் சாலையுடன் கடந்து செல்வதாக அவர் கூறினார்.

100 மில்லியன் 140 ஆயிரம் 814 உள்நாட்டு பயணிகள் போக்குவரத்தில் வானூர்தி நிலையங்களில் துருக்கி பொது, சர்வதேச பயணிகள் போக்குவரத்து டுர்கான் கூறியதாவது 108 மில்லியன் 692 ஆயிரம் 517 இருந்தது, "கடந்த ஆண்டு, நேரடி போக்குவரத்து பயணிகளின் அளவில் மொத்த பயணிகள் போக்குவரத்து 209 மில்லியன் 92 ஆயிரம் 548. இருந்தது" என்றார் அவர்.

குடியேற்றத்திற்குப் பிறகு 52,3 மில்லியன் பயணிகள் பணியாற்றினர் “

டிசம்பரில் இஸ்தான்புல் விமான நிலையத்தில் புறப்படும் மற்றும் புறப்படும் விமானங்களின் எண்ணிக்கை உள்நாட்டு விமானங்களில் 8 ஆயிரம் 215 ஆகவும், சர்வதேச விமானங்களில் 26 ஆயிரம் 421 ஆகவும் இருந்தது என்று துர்ஹான் கூறினார். 34, மொத்தம் 636 மில்லியன் 1 ஆயிரம் 203 உட்பட. புலுண்டு

இந்த ஆண்டின் முதல் மூன்று மாதங்களில், இஸ்தான்புல் விமான நிலையத்தில் 2 ஆயிரம் 630 விமானங்களும் 327 ஆயிரம் 169 பயணிகள் போக்குவரத்தும் இருப்பதாக துர்ஹான் கூறினார். சேவை வழங்கப்பட்டது. குல்

2019 ஆம் ஆண்டில், இஸ்தான்புல் அடாடர்க் விமான நிலையத்தில் 138 விமானப் போக்குவரத்து இருந்தது, அங்கு பொது விமான நடவடிக்கைகள் மற்றும் சரக்கு போக்குவரத்து தொடர்கிறது என்று துர்ஹான் கூறினார். கடந்த ஆண்டு ஏப்ரல் முதல் வாரம் வரை 239 மில்லியன் 16 ஆயிரம் 72 பயணிகள் அடாடர்க் விமான நிலையத்தில் பணியாற்றினர் என்று சுட்டிக்காட்டிய துர்ஹான், “இவ்வாறு, இந்த இரண்டு விமான நிலையங்களிலும் மொத்தம் 534 ஆயிரம் 468 விமான போக்குவரத்து ஒரே காலகட்டத்தில் உணரப்பட்டது. 38 மில்லியன் 68 ஆயிரம் 650 பயணிகள் பணியாற்றினர். ”

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்