நகரும் இரண்டு அதிவேக ரயில்களுக்கு இடையில் இடைவிடாத பயணிகள் பரிமாற்றம்

நகரும் இரண்டு அதிவேக ரயில்களுக்கு இடையில் இடைவிடாத பயணிகள் பரிமாற்றம்
நகரும் இரண்டு அதிவேக ரயில்களுக்கு இடையில் இடைவிடாத பயணிகள் பரிமாற்றம்

இரண்டு நகரும் அதிவேக ரயிலுக்கு இடையில் இடைவிடாத பயணிகள் பரிமாற்றம்; நகரும் இரண்டு ரயில்களுக்கு இடையில், “நகரும் தளம் யோல்கு எந்த இடைநிறுத்தமும் இல்லாமல் பயணிகளை மாற்ற அனுமதிக்கும்.


தொழில்துறை வடிவமைப்பாளர்கள் ஒரு திட்டத்தை உருவாக்கியுள்ளனர், இது “பிரீஸ்ட்மங்கூட் ..” எனப்படும் அதிவேக ரயில்களில் பயணிகள் பரிமாற்ற புள்ளிகளில் செலவழிக்கும் நேரத்தை அகற்றும். பயணிகள் ஒரு நகரும் ரயிலில் இருந்து மற்றொரு நகரும் ரயிலுக்கு செல்ல உதவும் “நகரும் தளங்கள் சாய்லாயனுக்கு” ​​நன்றி, ரயில்கள் நிறுத்தாமல் தொடர்ந்து செல்ல முடியும் என்பதை அவர்கள் உறுதி செய்வார்கள்.1 கருத்து

  1. படையணி ஒல்லியான அவர் கூறினார்:

    வணக்கம் இது எவ்வளவு நல்லது, நான் காது காது பேசமாட்டேன் இந்த காது செய்தி வாசிப்பு செவித்திறன் குறைபாடாக உள்ளது, நான் வேலை செய்யவில்லை 11 மாதங்கள் எந்த பைத்தியமும் ஆபத்தானது நான் சத்தியம் செய்யவில்லை பண கடன் இல்லை நான் சத்தியம் செய்கிறேன் எனக்கு 4.350 கடன் உள்ளது, நான் வீடு வாடகைக்கு வைத்திருக்கிறேன், எனக்கு குழந்தை பெண் வயது 15 இது பள்ளியில் பணம் இல்லை, நான் பூஜ்யம் சாப்பிட மாட்டேன், தந்தை என் அம்மா இதைச் செய்கிறார் நான் நீங்கள் வேலை செய்கிறேன் நான் ஏன் ஓய்வூதிய சம்பளம் 01.01.2006 டி.எல். எனக்கு வீட்டு வாடகை உள்ளது இந்த வாடகை 31.03.2018 டி.எல் இது எனக்கு வீட்டு பத்திரம் உடனடியாக இல்லை ஏன் இதை சொல்கிறீர்கள் எனக்கு குழந்தைகள் பள்ளி உயர்நிலைப்பள்ளி உள்ளது, என்னிடம் பணம் இருக்கிறது, ஏன் எனக்கு பைத்தியம் ஆபத்தானது என்று சொல்கிறீர்கள் எனக்கு தொலைபேசி whaatsapp 1.640 1.150 0534 ok இருக்கும் போது எனக்கு புரியவில்லை

கருத்துக்கள்