வார்சா சுரங்கப்பாதைக்கான கோலர்மக் விருப்பமான எடிலோன் செட்ரா இபிஎஸ் தீர்வு

வர்சோவா சுரங்கப்பாதைக்கு குலர்மேக் விருப்பமான எடிலோன் செட்ரா இப்ஸ்
வர்சோவா சுரங்கப்பாதைக்கு குலர்மேக் விருப்பமான எடிலோன் செட்ரா இப்ஸ்

கிழக்கு ஐரோப்பாவின் மிகப்பெரிய சுரங்கப்பாதை திட்டத்தை நிர்மாணித்த கோலர்மக், போலந்தின் வார்சா சுரங்கப்பாதையில் எடிலான் (செட்ரா ரயில் பாதை கட்டுமான தீர்வுகள்) விரும்பினார். அமைப்புகள் நம் நாட்டிலும் பயன்படுத்தப்படுகின்றன.


எடிலோன் சிக்கல்களில் ஒலி மற்றும் அதிர்வு தணித்தல் விரும்பப்படுகிறது.

வார்சா மெட்ரோ திட்டம் பற்றி

வார்சா மெட்ரோ நீட்டிப்பு பணிகளை மூன்று பகுதிகளாக பிரிக்கலாம்:

  • ரெட் லைன்: எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் முதல் இயக்கப்படும் மற்றும் மத்திய நிலையமான ரோண்டோ டாஸ்ஸீஸ்கிகோவிலிருந்து டுவோர்செக் விலேஸ்கி வரை இயங்கும் வரி.
  • நீலக்கோடு: கிழக்கு கோடு. 2019 Targówek வரி செப்டம்பரில் திறக்கப்பட்டது.
  • பசுமைக் கோடு: மேற்கு கோடு 2020 இல் திறக்க திட்டமிடப்பட்டது.

edilon) (sedra EBs Blocks

டச்சு ஜெர்மன் நிறுவனமான எடிலோன்) (ஒலி மற்றும் அதிர்வு அடர்த்திக்கான செட்ரா நிறுவனத்தின் ஈபிஎஸ் தீர்வு BİM மாடலிங் படி உருவாக்கப்பட்ட ஒரு தீர்வாகும்.

வார்சா மெட்ரோவின் வரைபடம்

வார்சா மெட்ரோவின் வரைபடம்
வார்சா மெட்ரோவின் வரைபடம்

போலந்தின் வார்சா மெட்ரோ வரைபடம்கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்