போலு மலை சுரங்கம் பற்றி

Bolu முழு சுயவிவரத்தை காண்க
Bolu முழு சுயவிவரத்தை காண்க

போலு மலை சுரங்கம் பற்றி; போலு மலை சுரங்கம், கோமாவோவா-கெர்டே நெடுஞ்சாலையின் 30. கெய்னஸ்லிலிருந்து கிலோமீட்டர் தொலைவில், கிழக்கு திசையில் அசர்சுயு பள்ளத்தாக்கு வழியாக, போலு மலையை ஒரு சுரங்கப்பாதை வழியாக கடந்து யும்ருகாயாவில் முடிகிறது.

Bu geçiş, 1977 yılında Helsinki Nihai Senedi doğrultusunda 10 Avrupa ülkesinin katılımıyla imzalanan ve Birleşmiş Milletler Avrupa Ekonomik Komisyonu ile Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı desteğinde halen devam etmekte olan TEM (Kuzey-Güney Avrupa Otoyolu) Projesi kapsamındaki Türkiye sınırları içinde Kapıkule Sınır Kapısı’ndan başlayıp İstanbul-Ankara üzerinden devam eden Anadolu Otoyolu’nun bir parçasını oluşturur.

Proje tarihi boyunca 12 hükumet, 16 bakan değişmiştir.

Bolu Dağı Tüneli İnşaatı

Bolu Dağı Geçişi Projesi için 1990 yılında ihaleye çıkılıp, ihaleyi İtalyan Astaldi firması yüklenmiştir. Bolu Dağı Geçişi Projesi içinde yer alan Bolu Dağı Tünelinde ilk kazı işlemi ise 16 Nisan 1993 tarihinde başlamıştır. Tünelin inşaasından önce sismik araştırma yapılmamıştır.

Toplam 25,5 kilometre uzunluğundaki Bolu Dağı geçişinde, 4,6 kilometre uzunluğunda 4 adet viyadük, yaklaşık 900 metre uzunluğunda 3 adet köprü, yaklaşık 2 bin 900 metre uzunluğunda Bolu Tüneli yer alır. Bugüne kadar 2 kez sel, 2 kez de depreme maruz kalması nedeniyle projede bazı gecikmeler meydana gelmiştir. Bolu Dağı Tüneli 3 geliş, 3 gidiş şeritli olmak üzere, çift tüp olarak inşa edilmiştir.

Ankara yönüne doğru olan sağ tüp 2 bin 788 metre, İstanbul yönündeki sol tüp ise 2 bin 954 metre uzunluğundadır. Bolu Dağı Geçişi Projesi, genellikle Bolu Tüneli Projesi olarak anılır, ancak tünel projenin 2,9 kilometrelik bölümünü oluşturur. Projenin keşif bedeli, 570,5 milyon dolar olarak belirlendi. Bolu Dağı Tüneli inşaatını Karayolları Genel Müdürlüğü adına denetleyen Yüksel Proje Kontrol Teşkilatı Başkanı Faik Tokgözoğlu’nun verdiği bilgiye göre, Bolu Dağı Geçişi Projesinin fiyat farkı dahil toplam maliyeti 900 milyon doları buluyor. Projenin yaklaşık yüzde 35’i tutarındaki 290 milyon doları tünel için harcandı.

Bolu Dağı Tüneli Açılış Tarihi

Bolu Dağı Tüneli, 23 Ocak 2007 tarihinde Türkiye Başbakanı Recep Tayyip Erdoğan ve İtalya Başbakanı Romano Prodi’nin katıldığı bir törenle hizmete açılmıştır. Açılışta kurdele kesimini, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan ile İtalya başbakanı Romano Prodi’nin yanı sıra Devlet Bakanı Ali Babacan, Bayındırlık ve İskan Bakanı Faruk Özak, Ulaştırma Bakanı Binali Yıldırım ile Astaldi firmasının Yönetim Kurulu Başkanı Paulo Astaldi birlikte yapmıştır

Bolu Dağı Tüneli Teknik Özellikleri

Uzunluk: 2.788 m (9.147 ft) (Sağ tüp); 2.954 m (9.692 ft) (Sol Tüp)
Temel atma: 1993
Açılış: 23 Ocak 2007
En yüksek nokta: 860 m (2.820 ft)
En alçak nokta: 810 m (2.660 ft)
Şerit: 2+3

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்