பந்தர்ம ரயில் பாதை முதலீட்டு நிகழ்ச்சி நிரலில் உள்ளது

பந்திர்மா ரயில் பாதை மீண்டும் முதலீடு செய்யப்பட்டது
பந்திர்மா ரயில் பாதை மீண்டும் முதலீடு செய்யப்பட்டது

நாங்கள் அதை புரிந்துகொள்கிறோம் இஸ்தான்புல் யா டா அங்காரா 'அல்லது ரயில் போக்குவரத்துக்கு பர்சா ரயிலில் நம்பிக்கை பைண்டிங் கணக்களே ve பலிகேசிற் அரசியல்வாதிகள் மற்றும் மேயர்கள் அங்காரா வருகைகள் பயனுள்ளதாக இருந்தன, மாற்றப்பட்ட பண்டீர் வரி மீண்டும் முதலீடு செய்ய நிகழ்ச்சி எடுத்து.

என்றாலும் ...

இங்கேயும் மத்திய அனடோலியா தொழில்துறை உற்பத்தி ரயில் மூலம் துறைமுகத்திற்கு வந்து சேருங்கள் இலக்கு உணரப்படுகிறது, ஆனால் பர்சா ஒரு வாய்ப்பு பிறக்கிறது.

அவர் இதுதான்:

இஸ்மிர்மின் போக்குவரத்து பண்டா-Çanakkale மீது tren இது மாற்றுவழி இருக்கும். (Ahmet Emin Yılmaz - நிகழ்வு)

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்