இன்று வரலாற்றில்: 1 December1928 Ktahya-Tavşanlı வரி

தேதி தேதி வரம்பு குட்டஹ்யா முயல் வரி கி.மீ. நாஃபியா ப்ராக்ஸி
தேதி தேதி வரம்பு குட்டஹ்யா முயல் வரி கி.மீ. நாஃபியா ப்ராக்ஸி

இன்று வரலாறு
1 December1928 துணை நஃபியா ரெசெப் பெக்கர் கலந்து கொண்ட ஒரு விழாவுடன் Kahtahya-Tavşanlı வரி (50 km) நியமிக்கப்பட்டது.
1 டிசம்பர் 1930 Fevzipaşa-Diyarbakır Line மாலத்யாவை அடைந்தது, முதல் ரயில் நுழைந்தது.
துருக்கி முதல் டிசம்பர் 1 1947 மற்றும் அமெரிக்க பெடரல் ஹைவே அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் துணை இயக்குநர் "gt; ஹில்ட்ஸ் அறிக்கை" என அழைக்கப்படும் பொது போக்குவரத்து கொள்கையில் மாற்றங்கள் கருவியாக இருந்தது. இரண்டாம். இரண்டாம் உலகப் போர் இராணுவத்தில் ரயில்வே அடிப்படையில் குறைவான சாலை ஒரு துருக்கி தள்ளி.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்