தேசிய நீர்மூழ்கிக் கப்பல் திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்பட்டது

தேசிய நீர்மூழ்கிக் கப்பல் திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்பட்டது
தேசிய நீர்மூழ்கிக் கப்பல் திட்டம் அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கப்பட்டது

நேட்டோ இரண்டாவது பெரிய நீர்மூழ்கி கப்பற்படை துருக்கி, துருக்கிய கடற்படையின் தேசிய நீர்மூழ்கி உள்ளூர் மற்றும் தேசிய வளங்கள் ஆனால் (ஷாஃப்டிலிருந்து) உற்பத்தி செய்யப்படும் எந்த திட்ட அதிகாரப்பூர்வமாக தொடங்கியது.

புதிய வகை நீர்மூழ்கிக் கப்பல் திட்டத்தின் கீழ் தற்போது கட்டுமானத்தில் உள்ள முதல் நீர்மூழ்கி கப்பல் 2022 இல் கடற்படைக்கு வழங்கப்படும்.

கப்பல் கட்டடத்தில் தயாரிக்கப்படும் நீர்மூழ்கிக் கப்பல்கள் 66 மீட்டர் மற்றும் 13 ஆயிரம் 845 டன் ஆகும். முன்பு கோல்கேக் கப்பல் கட்டடத்தில் கட்டப்பட்ட நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களில் இருந்து புதிய வகை நீர்மூழ்கிக் கப்பல்களின் முக்கிய வேறுபாடுகளில் ஒன்று, அவை காற்று-சுயாதீன உந்துவிசை அமைப்பைக் கொண்டுள்ளன. நீர்மூழ்கிக் கப்பலுக்குள் உள்ள ஹைட்ரஜன் மற்றும் ஆக்ஸிஜன் தொட்டிகளின் எதிர்வினையின் விளைவாக, எரிபொருள் மின்கல அமைப்பால் மின் ஆற்றல் உற்பத்தி செய்யப்படும், மேலும் இந்த அமைப்பு நீர்மூழ்கி கப்பல் வளிமண்டலக் காற்றின் தேவை இல்லாமல் அதிக நேரம் நீரில் மூழ்குவதை உறுதி செய்யும்.

நேரடியாக Ilhami தொடர்பு

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்