டி.சி.டி.டி ஊழியர் ஆட்சேர்ப்பு நேர்காணல் முடிவு அறிவிப்பு

டி.சி.டி.டி ஊழியர் ஆட்சேர்ப்பு நேர்காணல் முடிவு அறிவிப்பு

டி.சி.டி.டி ஊழியர் ஆட்சேர்ப்பு நேர்காணல் முடிவு அறிவிப்பு

மூன்று மாதங்களுக்கு தொழிலாளர்களை ஆட்சேர்ப்பு செய்வதற்கான வாய்வழி பரிசோதனையின் முடிவை டி.சி.டி.டி அறிவிக்கவில்லை. டி.சி.டி.டி ஆட்சேர்ப்பு நேர்காணலின் முடிவுகளை அறிவிக்கத் தவறியது பற்றிய செய்திகளில்; டி.சி.டி போக்குவரத்து மற்றும் உள்கட்டமைப்பு அமைச்சின் காஹித் துர்ஹானின் தேர்வு முடிவுகளை அறிவிப்பது தொடர்பாக டி.சி.டி.டியின் ஆட்சேர்ப்பு செயல்முறை காரணம் என்று குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

இன்னும் அறிவிக்கப்படாத தொழிலாளர்களின் பரீட்சை முடிவுகளைப் பின்தொடர்வதற்கான தேர்வின் முடிவுகளை டி.சி.டி.டி'நின் ஆட்சேர்ப்பு செய்வது, விசாரணையின் முடிவுகளுக்காக சம்பந்தப்பட்ட நிறுவனங்களால் தேர்வு நடத்தப்படுகிறது.

டி.சி.டி.டி ஊழியர் ஆட்சேர்ப்பு நேர்காணல் முடிவு

கோரிக்கையின் கேள்விக்கு பதிலளிக்க போக்குவரத்து மற்றும் உள்கட்டமைப்பு அமைச்சர் மெஹ்மத் காஹித் துர்ஹான் சி.எச்.பி சிவாஸ் துணை உலாஸ் கராசு, அமைச்சர் துர்ஹான் பின்வரும் கேள்விகளைக் கேட்டார்:

1- நிறுத்தப்பட்ட 3 நேர்காணல்களின் முடிவுகளுக்கான காரணம் என்ன?

2- எழுத்துத் தேர்வின் வடிவத்தில் அல்ல, கேள்விக்குரிய நேர்காணலுக்கான காரணம் என்ன?

3- நேர்காணலின் தேதியைக் கருத்தில் கொண்டு, அந்தக் காலத்தில் திட்டமிடப்பட்ட ஆட்சேர்ப்பு இல்லாதது டி.சி.டி.டியின் கடமைகள் மற்றும் பொறுப்புகளில் இடையூறுகளை ஏற்படுத்தியுள்ளதா?

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்