உலக ரயில்வே நீளம்

உலக ரயில்வே நீளம்
உலக ரயில்வே நீளம்

உலக ரயில்வே நீளம்: மிக நீண்ட ரயில் பாதை கொண்ட நாடு அமெரிக்கா மற்றும் 2014 இன் தரவுகளின்படி 293,564 கி.மீ. பின்னர், உலகின் மிக வளர்ந்த மற்றும் மிக நீளமான நாடுகளின் ஒன்றியம் ஐரோப்பிய ஒன்றியம், இரண்டாவது எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ, மற்றும் அமெரிக்கா பரப்பளவு அடிப்படையில் மிகவும் பரவலான ரயில்வேயைக் கொண்ட குழு ஆகும். மூன்றாவது பெரிய ரயில் பாதை இந்தியாவுக்கு சொந்தமானது. 209.895 ஆண்டின் படி, 2014 கி.மீ.

துருக்கி மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 12,710 கி.மீ. (2018) தரவு, ஆனால் உலகின் முதல் 10 தரவரிசையில் நுழைய முயற்சிக்கிறது. அணுக ரயில்வே பற்றிய போக்குவரத்து, துருக்கியின் அமைச்சின் மூலம் ஆவணத்தைப் தயாராக இங்கே கிளிக் செய்யவும்.

நாட்டின் மொத்த ரயில்வே நீளம் (கி.மீ)
அல்பேனியா
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 677 கி.மீ. (2015)
அல்ஜீரியா
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,973 கி.மீ. (2014)
அங்கோலா
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,852 கி.மீ. (2014)
அர்ஜென்டீனா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 36,917 கி.மீ. (2014)
ஆர்மீனியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 780 கி.மீ. (2014)
ஆஸ்திரேலியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 33,343 கி.மீ. (2015)
ஆஸ்திரியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 5,800 கி.மீ. (2017)
அஜர்பைஜான்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,944 கி.மீ. (2017)
வங்காளம்
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,460 கி.மீ. (2014)
பெலாரஸ்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 5,528 கி.மீ. (2014)
பெல்ஜியம்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,592 கி.மீ. (2014)
பெனின்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 438 கி.மீ. (2014)
பொலிவியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,960 கி.மீ. (2019)
போஸ்னியா மற்றும் ஹெர்சகோவினா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 965 கி.மீ. (2014)
போட்ஸ்வானா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 888 கி.மீ. (2014)
பிரேசில்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 29,850 கி.மீ. (2014)
பல்கேரியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 5,114 கி.மீ. (2014)
புர்கினா பாசோ
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 622 கி.மீ. (2014)
பர்மா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 5,031 கி.மீ. (2008)
kolombia
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 642 கி.மீ. (2014)
கமரூன்
மொத்த:ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 987 கி.மீ. (2014)
கனடா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 77,932 கி.மீ. (2014)
சிலி
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 7,282 கி.மீ. (2014)
சீனா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 131,000 கி.மீ. (2018)
கிறிஸ்துமஸ் தீவு
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 18 கி.மீ. (2017)
கொலம்பியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,141 கி.மீ. (2015)
காங்கோ ஜனநாயக குடியரசு
காங்கோ
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 510 கி.மீ. (2014)
கோஸ்டாரிகா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 278 கி.மீ. (2014)
ஐவரி கோஸ்ட்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 660 கி.மீ. (2008)
குரோசியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,722 கி.மீ. (2014)
கியூபா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 8,367 கி.மீ. (2017)
செக் குடியரசு
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 9,408 கி.மீ. (2017)
டென்மார்க்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,476 கி.மீ. (2017)
ஜிபூட்டி
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 97 கி.மீ. (2017)
டொமினிகன் குடியரசு
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 496 கி.மீ. (2014)
எக்குவடோர்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 965 கி.மீ. (2017)
Mısır
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 5,085 கி.மீ. (2014)
எல் சல்வடோர்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 13 கி.மீ. (2014)
எரித்திரியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 306 கி.மீ. (2018)
எஸ்டோனியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,146 கி.மீ. (2016)
Esvat
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 301 கி.மீ. (2014)
எத்தியோப்பியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 659 கி.மீ. (2017)
ஐரோப்பிய ஒன்றியம்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 230,548 கி.மீ. (2013)
பிஜி
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 597 கி.மீ. (2008)
பின்லாந்து
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 5,926 கி.மீ. (2016)
பிரான்ஸ்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 29,640 கி.மீ. (2014)
காபோன்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 649 கி.மீ. (2014)
ஜோர்ஜியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,363 கி.மீ. (2014
ஜெர்மனி
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 33,590 கி.மீ. (2017)
ஆசை
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 947 கி.மீ. (2014)
கிரீஸ்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,548 கி.மீ. (2014)
குவாத்தமாலா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 800 கி.மீ. (2018)
கினி
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,086 கி.மீ. (2017)
கிரீஸ்
மொத்தம்: 2548 கிமீ (2014)
ஹோண்டுராஸ்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 699 கி.மீ. (2014)
ஹங்கேரி
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 8,049 கி.மீ. (2014)
இந்தியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 68,525 கி.மீ. (2014)
இந்தோனேஷியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 8,159 கி.மீ. (2014)
ஈரான்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 8,484 கி.மீ. (2014)
ஈராக்
மொத்த:ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,272 கி.மீ. (2014)
அயர்லாந்து
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 4,301 கி.மீ. (2018)
ஐல் ஆஃப் மேன்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 63 கி.மீ. (2008)
இஸ்ரேல்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,384 கி.மீ. (2014)
இத்தாலி
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 20,182 கி.மீ. (2014)
ஜப்பான்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 27,311 கி.மீ. (2015)
ஜோர்டான்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 509 கி.மீ. (2014)
கஜகஸ்தான்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 16,614 கி.மீ. (2017)
கென்யா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,819 கி.மீ. (2018)
வட கொரியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 7,435 கி.மீ. (2014)
தென் கொரியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,979 கி.மீ. (2016)
கோசோவா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 333 கி.மீ. (2015)
Kirghizistan
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 424 கி.மீ. (2018)
லிதுவேனியன்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,860 கி.மீ. (2018)
லெபனான்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 401 கி.மீ. (2017)
லைபீரியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 429 கி.மீ. (2008)
லீக்டன்ஸ்டைன்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 9 கி.மீ. (2018)
லிதுவேனியன்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,768 கி.மீ. (2014)
லக்சம்பர்க்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 275 கி.மீ. (2014)
மடகாஸ்கர்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 836 கி.மீ. (2018)
மலாவி
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 767 கி.மீ. (2014)
மலேஷியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,851 கி.மீ. (2014)
மாலி
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 593 கி.மீ. (2014)
மவுரித்தேனியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 728 கி.மீ. (2014)
மெக்ஸிக்கோ
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 20,825 கி.மீ. (2017)
மால்டோவா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,171 கி.மீ. (2014)
Monoko
மொத்த: 0 km (2014)
மங்கோலியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,815 கி.மீ. (2017)
மொண்டெனேகுரோ
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 250 கி.மீ. (2017)
ஃபாஸ்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,067 கி.மீ. (2014)
மொசாம்பிக்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 4,787 கி.மீ. (2014)
நமீபியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,628 கி.மீ. (2014)
நேபால்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 59 கி.மீ. (2018)
நெதர்லாந்து
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,058 கி.மீ. (2016)
நியூசிலாந்து
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 4,128 கி.மீ. (2018)
நைஜீரியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,798 கி.மீ. (2014)
வடக்கு மாசிடோனியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 925 கி.மீ. (2017)
நார்வே
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 4,200 கி.மீ. (2019)
ஓமான்
மொத்த: 0 km (2014)
பாக்கிஸ்தான்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 11,881 கி.மீ. (2019)
பனாமா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 77 கி.மீ. (2014)
பராகுவே
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 30 கி.மீ. (2014)
பெரு
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,854 கி.மீ. (2014)
பிலிப்பைன்ஸ்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 77 கி.மீ. (2017)
போலந்து
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 19,231 கி.மீ. (2016)
போர்ச்சுக்கல்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,075 கி.மீ. (2014)
ருமேனியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 11,268 கி.மீ. (2014)
ரஷ்யா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 87,157 கி.மீ. (2014)
செயிண்ட் கிட்ஸ் மற்றும் நெவிஸ்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 50 கி.மீ. (2008)
சவுதி அரேபியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 5,410 கி.மீ. (2016)
செனிகல்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 906 கி.மீ. (2017)
செர்பியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,809 கி.மீ. (2015)
ஸ்லோவாகியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,580 கி.மீ. (2016)
ஸ்லோவேனியா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,229 கி.மீ. (2014)
தென் ஆப்பிரிக்கா
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 20,986 கி.மீ. (2014)
தெற்கு சூடான்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 248 கி.மீ. (2018)
ஸ்பெயின்
மொத்த: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 15,333 கி.மீ. (2017)
இலங்கை
மொத்த ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,562 கி.மீ. (2016)
சூடான்
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 7,251 கி.மீ. (2014)
İsveç
மொத்தம்:ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 14,127 கி.மீ. (2016)
சுவிஸ்
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 5,690 கி.மீ. (2015)
சிரியா
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,052 கி.மீ. (2014)
தைவான்
மொத்த ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,613 கி.மீ. (2018)
தஜிகிஸ்தான்
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 680 கி.மீ. (2014)
தன்சானியா
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 4,567 கி.மீ. (2014)
தாய்லாந்து
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 4,127 கி.மீ. (2017)
டோகோ
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 568 கி.மீ. (2014)
துனிஸ்
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,173 கி.மீ. (2014)
வான்கோழி
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 12,710 கி.மீ. (2018)
துர்க்மெனிஸ்தான்
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 5,113 கி.மீ. (2017)
உகாண்டா
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,244 கி.மீ. (2014)
உக்ரைனியன்
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 21,733 கி.மீ. (2014)
இங்கிலாந்து
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 16,837 கி.மீ. (2015)
அமெரிக்கா
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 293,564 கி.மீ. (2014)
உருகுவே
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,673 கி.மீ. (2016)
உஸ்பெகிஸ்தான்
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 4,642 கி.மீ. (2018)
வெனிசுலா
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 447 கி.மீ. (2014)
வியட்நாம்
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 2,600 கி.மீ. (2014)
உலக
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 1,148,186 கி.மீ. (2013)
சாம்பியா
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,126 கி.மீ. (2014)
ஜிம்பாப்வே
மொத்தம்: ஒரு முறை சார்ஜ் செய்தால் மணிக்கு 3,427 கி.மீ. (2014)

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்