டி.டி.டி முதல் டி.சி.டி.டி வரை Taşımacılık A.Ş. பொது மேலாளர் Yazıcı ஐப் பார்வையிடவும்

dtden tcdd tasimacilik பொது இயக்குநராக வருகை அச்சுப்பொறி
dtden tcdd tasimacilik பொது இயக்குநராக வருகை அச்சுப்பொறி

டி.டி.டி முதல் டி.சி.டி.டி வரை Taşımacılık A.Ş. பொது மேலாளர் Yazıcı ஐப் பார்வையிடவும்; டி.சி.டி.டி போக்குவரத்து நிறுவனம். இயக்குநர்கள் குழுவின் பொது மேலாளராகவும் தலைவராகவும் நியமிக்கப்பட்ட கமுரான் யாசே, டி.டி.டி வாரிய உறுப்பினர்களை அவரது அலுவலகத்தில் பார்வையிட்டு வெற்றிபெற விரும்புகிறார்.

TCDD Taşımacılık A.Ş. ரயில்வே போக்குவரத்து சங்கத்தின் உறுப்பினரும் ஆவார். ரயில்வே துறை தொடர்பான அனைத்து சிக்கல்களும் ஒன்றாக மதிப்பீடு செய்யப்பட்டன.

டி.சி.டி.டி போக்குவரத்துடன் நெருங்கிய தொடர்பு வைத்திருப்பதாகக் கூறப்படுகிறது.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்