வேலையின்மை விகிதத்தை குறைப்பது சீர்திருத்தங்கள் மூலம் இருக்கும்

வேலையின்மை விகிதம் குறைவது சீர்திருத்தங்கள் மூலமாகவே இருக்கும்
வேலையின்மை விகிதம் குறைவது சீர்திருத்தங்கள் மூலமாகவே இருக்கும்

துருக்கி (TUGIAD) தலைவர் அனில் Alirıza Şohoğl இளம் வர்த்தகர்கள் சங்கம் டி.எஸ்.ஐ வெளிப்படுத்தின புள்ளிவிவரங்கள் விளக்கம் காணப்படும்.

அதே காலகட்டத்தில் கடந்த ஆண்டு ஒப்பிடும்போது ஆகஸ்ட் மாதத்தில் வேலையற்றோரின் எண்ணிக்கை வயதில் ஆண்டுகளுக்கு துருக்கியில் Turkstat மற்றும் 15 2019 மீது படி, 980 அதிகரிப்பு ஆயிரம் மக்கள் 4 650 மில்லியன் ஆயிரம் பேர் இருந்தது. இந்த விஷயத்தில் பேசிய TÜGİAD தலைவர் ğohoğlu கூறினார்: “வேலையின்மை விகிதம் ஆகஸ்டில் 14.0 ஆக அறிவிக்கப்பட்டது. வேலையின்மை விகிதம் ஜூலை மாதம் 13.9 சதவீதமாகவும், கடந்த ஆண்டு ஆகஸ்ட் 2018 இல் 11.1 சதவீதமாகவும் இருந்தது. வேளாண்மை அல்லாத வேலையின்மை விகிதமும் 16.7 சதவீதமாக இருந்தது. இளம் வேலையின்மையில் மிகப்பெரிய துன்பம் ஏற்பட்டது. இளம் மக்களில் வேலையின்மை விகிதம் (15-24 வயது) 6.6 சதவீதமாக மாறியது மற்றும் முந்தைய ஆண்டின் இதே காலத்துடன் ஒப்பிடும்போது 27.4 சதவீத புள்ளி அதிகரிப்புடன் சாதனை அளவை எட்டியது. அதன் பிறகு, அதிக முன்னுரிமை; கட்டமைப்பு சீர்திருத்தங்களுடன் முதலீடுகளின் அதிகரிப்பு மற்றும் நிலையான வளர்ச்சி மாதிரியை செயல்படுத்துதல். ”

வேலையின்மை விகிதங்கள் கட்டுப்படுத்தப்பட்ட முறையில் கையாளப்பட வேண்டும் என்று வலியுறுத்தி, Şohoğlu தொடர்ந்தார்: முதலாளி மற்றும் தொழிலாளி மீதான சுமை குறைக்கப்பட வேண்டும் என்று நான் நம்புகிறேன். வேலைவாய்ப்பு வழங்கும் தொகுப்புகளை விரைவாக செயல்படுத்துவது தொழிலாளி மற்றும் முதலாளி ஆகிய இருவரையும் விடுவிக்கும்.இதனால், சமூகத்தில் வேலையின்மை அழுத்தம் குறைந்தபட்சமாக குறைக்கப்படும். இளம் வணிகர்களுக்கு மற்றொரு அழைப்பு. உற்பத்தி சக்கரங்களை தொடர்ந்து உற்பத்தி செய்வதற்கும், ஏற்றுமதி விகிதங்களை அதிகரிப்பதற்கும் நாம் கொள்கைகளைப் பின்பற்ற வேண்டும். இந்த வேலையின்மை விகிதம் மற்றும் பொருளாதார அர்த்தத்தில் குறைப்பு இருவரும், துருக்கி பொருளாதாரம் வளர்ப்பிற்கும் உறுதி அனுமதிக்கும்.

Başarı பணவீக்கத்தில் வெற்றி பெறுவது வேலைவாய்ப்பில் அடையப்பட வேண்டும் ”

"டேட்டா OECD நாடுகளில் விளக்கப்படுகிறது, சராசரி வேலையின்மை விகிதம்% 5.2-% துருக்கி மிகவும் அதிக அளவிலேயே உள்ளது 13 வரம்பில் 14% வேலையின்மை விகிதம் வட்டமிடுதல்கள் இருந்தது." அவர் Şohoğl சேர்க்கப்பட்டது பேசினார் பின்வருவனவற்றைக்: "OECD நாடுகளில் அதிக 4. பணவீக்கம் அடைய துருக்கி சமீபத்திய வெற்றி வேலையின்மை விகிதம் கூட வேலை புள்ளிவிவரங்கள் முன்னோக்கி வைக்க வேண்டும். "

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்