துருக்கியின் வேகம் மற்றும் பாராம்பரிய ரயில்வே கட்டுமான திட்டங்கள்

விரைவான மற்றும் வழக்கமான ரயில்வே கட்டுமான திட்டங்கள்
விரைவான மற்றும் வழக்கமான ரயில்வே கட்டுமான திட்டங்கள்

துருக்கியின் வேகம் மற்றும் பாராம்பரிய ரயில்வே கட்டுமான திட்டங்கள்; அதிவேக ரயில் கட்டுமானத் திட்டங்களுக்கு மேலதிகமாக, விரைவான மற்றும் வழக்கமான ரயில்வே கட்டுமானங்கள் தீவிரமாக தொடர்கின்றன. 1.480 கிமீ அதிவேக ரயில் மற்றும் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ வழக்கமான ரயில்வே கட்டுமான பணிகள் நடைபெற்று வருகின்றன.

எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ், டெசர்-கங்கல் (சிவாஸ்), கெமல்பானா-துர்குட்லு மற்றும் கெய்சேரி வடக்கு புதிய இரயில்வேயைக் கடக்கும் என்பதால்; மெனெமென்-அலியானா II. வரி, டெகிர்-டாஸ்-முரட்லே இரட்டை வரி, குமோவாசே-டெப்கே, அரிஃபியே-பாமுகோவா மற்றும் கட்டாஹ்யா-அலையுண்ட் II. பாஸ்கென்ட்ரே திட்டம், மர்மாராயின் குழாய் கடத்தல், நெம்ருட் கோர்பெஸ் இணைப்பு, டெபெக்கி-செல்சுக் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ். வரி கட்டுமானம், கார்ஸ்-திபிலிசி மற்றும் சந்தி கோடுகள் முடிக்கப்பட்டு செயல்பாட்டுக்கு வந்தன.

கடைசியாக 1971 வேனில் உள்ள இரயில் பாதையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்டது, 39 ஆனது 2010 இல் முதல் முறையாக ஒரு மாகாணத்திற்கு புதிய ரயில் பாதை இணைப்பு வழங்கப்பட்டது. டெக்கிர்தாவுக்கும் முரட்லேவுக்கும் இடையிலான எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ இரயில் பாதை இரட்டிப்பாகியுள்ளது.

புர்சா-பிலெசிக், சிவாஸ்-எர்சின்கன் (சிவாஸ்-ஜாரா), கொன்யா-கராமன், கரமன்-நிக்டே (உலுகிஸ்லா) -மெர்சின் (யெனிஸ்), மெர்சின்-அதானா, அதனா-ஒஸ்மானியே-காசியான்டெப் அதிவேக ரயில் பாதைகள், காசிரே, பாலு-ஜென்க்-மஸ் ரயில் பாதைகள் இடப்பெயர்ச்சி, அகிசர் மாறுபாடு, அலியானா-ஆண்டர்லே-பெர்கமா, கெப்ஸ்-சாட்லீம் / கஸ்லீம்-Halkalı (மர்மரே), அடபசாரே-கராசு வழக்கமான ரயில் பாதைகள் கட்டுமானத்தில் உள்ளன.

பர்சா-பிலெசிக் அதிவேக ரயில்வே திட்டம்

பர்சா மற்றும் முடன்யா இடையே எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ ரயில்வே கட்டுமானம் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸில் தொடங்கி எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் இல் நிறைவடைந்தது. 42-1873 க்கு இடையில் சேவை செய்கிறது, இந்த வரி 1891 இல் மூடப்பட்டு அகற்றப்பட்டது.

ரயில்வே வரலாற்றைப் பொறுத்தவரை; ரயில் பாதையில் அறிமுகப்படுத்தப்பட்ட முதல் நகரங்களில் ஒன்றான புர்சாவின் இணைப்பு, ரயில்வே நெட்வொர்க்குடன் எங்கள் அமைச்சகத்தால் கையாளப்பட்டது மற்றும் ஜனவரி 2012 இல் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டன. குறிப்பிடப்பட்ட 106 கிமீ வரியின் உள்கட்டமைப்பு இரட்டைக் கோடு, மின், சமிக்ஞை, அதிகபட்சமாக 250 km / h வேகத்தில் கட்டப்பட்டு வருகிறது.

இந்த திட்டம் நிறைவடைந்தவுடன், எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் முதல் வளர்ந்த தொழில்துறை நகரமாக விளங்கும் புர்சாவின் நீண்டகால ரயில்வே ஏக்கம் முடிவடையும். இது இஸ்தான்புல், எஸ்கிசெஹிர் மற்றும் அங்காராவுடன் இணைக்கப்படும். அங்காரா மற்றும் பர்சா இடையேயான 1953 மணிநேரம் 2 நிமிடங்களாக இருக்கும், பர்சா-எஸ்கிஹெஹிர் 15 மணிநேரமாகவும், பர்சா-இஸ்தான்புல் 1 மணிநேர 2 நிமிடங்களாகவும் இருக்கும்.

மக்கள்தொகை மற்றும் கூடுதல் மதிப்பின் அடிப்படையில் நமது நாட்டின் முன்னணி நகரங்களில் ஒன்றான புர்சாவின் சமூக பொருளாதார மதிப்பு, ரயில்வே நெட்வொர்க்குடன் இணைப்பதன் மூலம் இன்னும் அதிகரிக்கும்.

56 கிமீ பர்சா-கோல்பாஸ்-யெனிசெஹிர் பிரிவில் கட்டுமானப் பணிகள், எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ்எம் யெனிசெஹிர்-ஒஸ்மானேலி பிரிவின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் பர்சா-ஒஸ்மானெலி பிரிவின் (எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ) சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் மற்றும் மின்மயமாக்கல், சிக்னலிங் மற்றும் தொலைத்தொடர்பு (இஎஸ்டி) கட்டுமான பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

திட்டம் முடிந்ததும், பயணிகள் மற்றும் அதிவேக ரயில்கள் இயக்கப்படும். கூடுதலாக, அதிவேக ரயில் மற்றும் ரயில் நிலையங்கள் பர்சா மற்றும் யெனீஹீரில் கட்டப்படும், மேலும் விமான நிலையத்தில் அதிவேக ரயில் நிலையம் கட்டப்படும்.

பர்சா பிலெசிக் அதிவேக ரயில் பாதை
பர்சா பிலெசிக் அதிவேக ரயில் பாதை

கொன்யா கராமன் அதிவேக ரயில் திட்டம்

அங்காரா-கோன்யா மற்றும் அங்காரா-எஸ்கிசெஹிர்-இஸ்தான்புல் இடையேயான அதிவேக ரயில் நடவடிக்கைக்கு மேலதிகமாக, தற்போதுள்ள தாழ்வாரங்களை எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ / மணி வேகத்திற்கு இரட்டிப்பாக அமைத்து அதிவேக ரயில் இயக்கத்தைத் தொடங்குவதே இதன் நோக்கம்.

இந்த சூழலில்; கொன்யாவிற்கும் கராமனுக்கும் இடையிலான எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ ரயில்வே எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ / மணி வேகம், இரட்டை பாதையில், மின் மற்றும் சிக்னலால் ஆனது. திட்டத்தின் உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சூப்பர் கட்டமைப்பு பணிகள், இதன் கட்டுமானம் 102 இல் தொடங்கியது, நிறைவடைந்தது மற்றும் மின்மயமாக்கல் பணிகள் தற்காலிகமாக ஏற்றுக்கொள்ளப்பட்டன. சமிக்ஞை பணிகள் தொடர்கின்றன. திட்டம் முடிந்ததும், கொன்யாவிற்கும் கராமனுக்கும் இடையிலான பயண நேரம் 200 மணிநேரத்திலிருந்து 2014 நிமிடங்களிலிருந்து 1 நிமிடங்களாகக் குறைக்கப்படும்.

இந்த திட்டம்; கரமன்-உலுகாலா-மெர்சின்-அதானா - உஸ்மானியே - காசியான்டெப் - சான்லியூர்ஃபா-மார்டின் என்பது விரைவான ரெயில் நடைபாதையின் முதல் இணைப்பாகும்.

கொன்யா கராமன் அதிவேக ரயில் பாதை
கொன்யா கராமன் அதிவேக ரயில் பாதை

கரமன் நீடே (உலுகாலா) மெர்சின் (யெனிஸ்) அதிவேக ரயில்வே திட்டம்

அங்காரா-கொன்யா மற்றும் எஸ்கிசெஹிர்-கொன்யா YHT செயல்பாடுகள் மற்றும் கொன்யா-கராமன் அதிவேக ரயில்வே கட்டுமானத்துடன்; கரமன் - நீட் - மெர்சின் - அதானா - உஸ்மானியே - காசியான்டெப் - சான்லூர்பா-மார்டின் வரி முன்னுரிமை பெற்ற தாழ்வாரமாக மாறியுள்ளது.

கரமன்-நீடே (உலுகாலா) -மெர்சின் (யெனிஸ்) அதிவேக ரயில் திட்டம் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் இரட்டை வரி, மின்சாரம் மற்றும் கிமீ / மணி வேகத்தில் சமிக்ஞை செய்ய திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. இந்த பாதை சரக்கு மற்றும் பயணிகள் போக்குவரத்து இரண்டையும் கொண்டு செல்லும்.

135 கி.மீ.யின் கரமன்-உலுகாலா பகுதியை வேகமாக மாற்ற உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

110 கிமீ மற்றும் உலுகாலா-யெனிஸ் இடையேயான புதிய இரட்டை பாதையில் ரயில் திட்டம் முடிக்கப்பட்டுள்ளது. கட்டுமான டெண்டர் பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

கரமன் உலுகாலா யெனிஸ் அதிவேக ரயில் பாதை
கரமன் உலுகாலா யெனிஸ் அதிவேக ரயில் பாதை

மெர்சின்-அதானா அதிவேக ரயில்வே திட்டம்

மெர்சின் மற்றும் அதானா இடையே அதிவேக ரயில் பாதையை நிர்மாணிக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது, இது பாதையின் திறனை அதிகரிக்கும், கொன்யா, கராமன், கெய்சேரி மற்றும் காசியான்டெப்பில் இருந்து சரக்குகளை மெர்சின் துறைமுகத்திற்கு வேகமாக மாற்றும் மற்றும் வருடாந்திர பயணிகள் போக்குவரத்தை சுமார் 3 மடங்கு அதிகரிக்கும்.

67 கிமீ நீளம் 3.and 4.hat கட்டுமானம் கட்டுமானத்தில் உள்ளது.

மெர்சின் அதனா அதிவேக ரயில் பாதை
மெர்சின் அதனா அதிவேக ரயில் பாதை

அதனா ஒஸ்மானியே காசியான்டெப் அதிவேக ரயில்வே திட்டம்

தற்போது, ​​அதானா - உஸ்மானியே - காசியான்டெப் - Şanlıurfa-Mardin நடைபாதையில் பயணிகள் ரயில்களின் அதிகபட்ச வேகம் மணிக்கு 120 கிமீ மற்றும் சரக்கு ரயில்கள் மணிக்கு 65 கிமீ ஆகும். இந்த பிரிவில் எங்கள் அதிவேக ரயில் திட்டங்கள் முடிந்த பிறகு, பயணிகள் ரயில்கள் மணிக்கு 160-200 கிமீ வேகத்தையும், சரக்கு ரயில்கள் 100 கிமீ / மணிநேரத்தையும் வேகப்படுத்த முடியும். இதனால், பயண நேரம் குறைக்கப்பட்டு வசதியான மற்றும் தரமான சேவை வழங்கப்படும்.

அதானா-உஸ்மானியே-காசியான்டெப் அதிவேக ரயில் பாதையின் எல்லைக்குள்

Ad அதனா- cncirlik-Toprakkale க்கு இடையில் 79 கிமீ வேகமான இரட்டை வழிப்பாதையை கடப்பதற்கான கட்டுமான பணிகள் தொடர்ந்து நடைபெற்று வருகின்றன.

Top டாப்ராகேலுக்கும் பஹேவுக்கும் இடையில் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ டபுள் டிராக் அதிவேக ரயில் திட்டத்தின் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ சுரங்கப்பாதையின் கட்டுமானப் பணிகள் தொடங்கப்பட்டுள்ளன. மீதமுள்ள 58 கிமீ பகுதிக்கு டெண்டர் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

N பஹாய்-நூர்தாவுக்கு இடையில் உள்ள ஃபெவ்ஸிபானா மாறுபாட்டின் கட்டுமானம், இது 160 கிமீ / மணி வேகத்தில் வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது, இது மின், சமிக்ஞை மற்றும் இரட்டைக் கோடுகளாக வடிவமைக்கப்பட்டுள்ளது. திட்டத்தின் எல்லைக்குள், 17 கிமீ பாதையில் இதுவரை கட்டப்பட்ட ரயில்வே சுரங்கங்களில் மிக நீளமான சுரங்கப்பாதை (10,1 கிமீ நீளம் கொண்ட இரட்டை குழாய்) அமைப்பதற்கான பணிகள் 2 TBM இயந்திரத்துடன் நடந்து வருகின்றன.

N NURDAğ மற்றும் Başpınar இடையே 160-200 km / h வேகத்தில் புதிய இரட்டை-பாதை, மின்சார மற்றும் சமிக்ஞை செய்யப்பட்ட 56 கிமீ ரயில்வே அமைக்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. திட்டத்திற்கும் நூர்தா-நர்லே-பாபனருக்கும் இடையிலான 121 கிமீ நடைபாதை சுமார் 65 கி.மீ. கட்டுமான பணிகள் நடந்து வருகின்றன.

Construction கட்டுமானத்தில் உள்ள அகாகீஸ்-பாபனார் மாறுபாடு திட்டத்தின் உள்கட்டமைப்பு, கட்டம் கட்டி முடிக்கப்பட்டுள்ளது, மேலும் சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர் கட்டுமானத்திற்கான டெண்டர் திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. 5,2 கிமீ சுரங்கங்கள் கட்டப்படும் மற்றும் 2 கிமீ இருக்கும் வரி 27 கிமீ வரை குறைந்து 11 கிமீ குறைக்கப்படும். சரக்கு ரயில்களின் பயண நேரம் 16 நிமிடங்களிலிருந்து 45 நிமிடங்களாகக் குறைக்கப்படும்.

அதனா ஒஸ்மானியே காசியான்டெப் அதிவேக ரயில் பாதை
அதனா ஒஸ்மானியே காசியான்டெப் அதிவேக ரயில் பாதை

சிவாஸ்-எர்கின்சான் ஹை ஸ்பீட் ரயில்வே திட்டம்

கிழக்கு-மேற்கு நடைபாதையின் தொடர்ச்சியாகவும், கார்ஸ்-திபிலிசி-பாகு ரயில் திட்டத்துடன் இணைப்பதன் மூலம் வரலாற்று சில்க் சாலையை புதுப்பிக்கும் சிவாஸ்-எர்சின்கான் அதிவேக ரயில் பாதையின் சிவாஸ்-ஜாரா (எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ) பிரிவின் உள்கட்டமைப்பு பணிகள் நடந்து கொண்டிருக்கின்றன, ஜாரா-ஐமிரான் ரெஃபா - எர்சின்கானில் திட்ட தயாரிப்பு மற்றும் டெண்டர் தயாரிப்பு பணிகள் தொடர்கின்றன.

சிவாஸ் எர்சின்கன் அதிவேக ரயில் பாதை
சிவாஸ் எர்சின்கன் அதிவேக ரயில் பாதை

காசியான்டெப்-சான்லியுர்பா-மார்டின் அதிவேக ரயில்வே திட்டம்

அதன் மாவட்டங்களுடன் ஒன்றாகக் கருதப்படும்போது, ​​ஜிஏபி பிராந்தியத்தின் முக்கியமான நகரங்களில் ஒன்றான சான்லூர்பாவை முக்கிய ரயில்வே நெட்வொர்க்குடன் இணைக்கும் மெரிட்பானர்-சான்லூர்பா புதிய ரயில்வேயின் திட்டப்பணிகள் நிறைவடைந்துள்ளன. தெற்கு எல்லையில் உள்ள குழப்பம் காரணமாக, புதிய ரயில் பாதை வடக்கிலிருந்து காசியான்டெப்-சான்லூர்பா-மார்டின் வரை கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

நுசாய்பின்-ஹபூர் அதிவேக ரயில்வே திட்டம்

நம் நாட்டின் தெற்கு அண்டை நாடுகளுடன் வர்த்தகத்தில் அதிக முக்கியத்துவம் வாய்ந்த திட்டங்களில் ஒன்று நுசாய்பின்-ஹபூர் விரைவான ரயில்வே திட்டம். இந்த திட்டம் மட்டுமே துருக்கியில், இல்லை சிரியா அல்லது ஈராக்கில், ரயில் போக்குவரத்து மத்திய கிழக்கு மற்றும் ஐரோப்பாவில் திறமையான ஆக வழங்கும். பிராந்தியத்தின் முன்னேற்றங்களுடன், இந்த பாதை மத்திய கிழக்கிற்கான ஏற்றுமதியில் ரயில்வேயின் பங்களிப்பை கணிசமாக அதிகரிக்கும் மற்றும் பிராந்திய பொருளாதாரத்தின் வளர்ச்சியை உறுதி செய்யும்.

ஜிஏபி செயல் திட்டத்தின் கீழ் இருக்கும் நுசாய்பின்-ஹபூர் அதிவேக ரயில் திட்டம், பிராந்தியத்தில் உள்ள முக்கியமான சூழ்நிலை காரணமாக இடைநிறுத்தப்பட்டுள்ளது மற்றும் பொருத்தமான நிபந்தனைகள் நிறுவப்படும்போது திட்ட தயாரிப்பு பணிகள் தொடரும்.

பிற புதிய ரயில்வே மற்றும் இரண்டாவது வரி கட்டுமானங்கள்

பாலு-ஜெனெ-முய் ரயில்வேயின் இடப்பெயர்வு; முராத் ஆற்றில் கட்டப்படவுள்ள அணையின் கட்டுமானத்தால் பாதிக்கப்பட்டுள்ள, தற்போதுள்ள எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ ரயில் பாதையை இடமாற்றம் செய்வதற்கான பணிகள் நடந்து வருகின்றன, மேலும் இது எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் முடிவில் நிறைவடையும்.

அகிசர் மாறுபாடு: அகிசர் வழியாக தற்போதுள்ள இரயில் பாதை எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ வேரியண்ட்டைக் கொண்டு நகரத்திற்கு வெளியே கொண்டு செல்ல திட்டமிடப்பட்டது, மேலும் இந்த மாறுபாடு சேவையில் சேர்க்கப்பட்டது.

சினன்-பேட்மேன் ரயில்வே இடப்பெயர்வு: எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் கிமீ மாறுபாடு கட்டுமானப் பணிகள் முடிக்கப்பட்டு சேவையில் சேர்க்கப்பட்டன.

சின்கான்-யெனிகென்ட்-கசான் சோடா புதிய ரயில்வே கட்டுமானம்: கட்டுமான டெண்டர் பணிகள் நடந்து வருகின்றன, மேலும் இந்த ஆண்டுக்குள் கட்டுமான பணிகளை தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

Diyarbakır-Mazıdağı புதிய ரயில்வே கட்டுமானம்

கட்டுமான டெண்டர் பணிகள் நடந்து வருகின்றன, இந்த ஆண்டுக்குள் கட்டுமான பணிகளை தொடங்க திட்டமிடப்பட்டுள்ளது.

Köseköy-Gebze 3. 4. வரி கட்டுமானம்: இருக்கும் வரிக்கு அடுத்த 3. மற்றும் 4. கோடு கட்டுமான பணிகள் தொடர்கின்றன.

lWinter கோடுகள்
lWinter கோடுகள்

İltisak (இணைப்பு வரி) கட்டுமான திட்டம்

நம் நாட்டின் பொது போக்குவரத்துக் கொள்கையில் முக்கிய இடத்தைப் பெற்றிருக்கும் சரக்குப் போக்குவரத்தை, ரயில்வேயுடன் மிகவும் திறமையாகவும், தற்போதுள்ள ரயில்வேக்கு கூடுதல் கோடுகளை இணைப்பதற்கும், வீட்டுக்கு வீடு இணைப்புக் கோடுகளுக்கும் அதிக முக்கியத்துவம் அளிக்கப்படுகிறது. தற்போதுள்ள 229 358 கிமீ நீள வசதிகள் மற்றும் OIZ களுடன் இணைக்கப்பட்ட இணைப்புக் கோடுகள் தவிர, 9 19 கிமீ நீண்ட இணைப்பு வரி இணைப்புகள் தொடர்கின்றன.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்