இஸ்தான்புல்லில் சேனல் அழுத்தப்பட்டது

சேனல் இஸ்தான்புல்லில் பொத்தான் அழுத்தப்பட்டது
சேனல் இஸ்தான்புல்லில் பொத்தான் அழுத்தப்பட்டது

இஸ்தான்புல்லில் சேனல் அழுத்தப்பட்டது; சேனல் இஸ்தான்புல் திட்டத்தில் பொத்தான் அழுத்தப்பட்டுள்ளது, இது 75 பில்லியன் பவுண்டுகள் செலவாகும் பில்ட்-ஆபரேட்-டிரான்ஸ்ஃபர் மாதிரியுடன் உணரப்படும்.

கனல் இஸ்தான்புல் திட்டத்தின் செயல்முறை துரிதப்படுத்தப்படுகிறது. 28 நவம்பர் மாதம் சுற்றுச்சூழல் மற்றும் நகரமயமாக்கல் அமைச்சின் அனுமதி மற்றும் ஆய்வு பொது இயக்குநரகத்தில் நடைபெறும். CEC கூட்டத்திற்குப் பிறகு 10 வேலை நாட்களுக்குள் EIA அறிக்கையை ஆணையம் மதிப்பாய்வு செய்து இறுதி செய்யும். அறிக்கையில் குறிப்பிடத்தக்க குறைபாடுகள் மற்றும் தவறுகள் எதுவும் இல்லை என்றால், டிசம்பர் நடுப்பகுதியில் EIA செயல்முறை முடிக்கப்படும்.

45 கிலோமீட்டர் நீளம் கொண்ட இந்த சேனல், கோகெக்மீஸ் ஏரியிலிருந்து தொடங்கி டெர்கோஸ் ஏரியின் கிழக்கில் இருந்து கருங்கடலை அடையும். சேனலின் இருபுறமும் இரண்டு பூட்டிக் நகரங்கள் நிறுவப்படும். கூடுதலாக, அகழ்வாராய்ச்சி மதிப்பீட்டின் மூலம் சேனலின் கட்டுமானத்தின் போது செயற்கை தீவுகள் செய்யப்படும். (உஸ்மான் Çobanoğlu- Türkiyegazete)

கனல் இஸ்தான்புல் பாதை வரைபடம்

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்