இன்று வரலாற்றில்: 26 அக்டோபர் 2016 பர்சாவில் தயாரிக்கப்பட்ட சாம்சனின் முதல் பூர்வீகம்

சாம்சனின் முதல் உள்நாட்டு டிராம் நகரத்திற்கு வந்தது
சாம்சனின் முதல் உள்நாட்டு டிராம் நகரத்திற்கு வந்தது

இன்று வரலாறு
26 அக்டோபர் 1936 எஸ்கிகோய்-செடிங்கயா வரி திறக்கப்பட்டது. முதல் நிலக்கரி ரயில் அங்காராவுக்கு வந்தது.
26 அக்டோபர் 1953 Gaziantep-Narlı ரயில் பாதை சேவையில் சேர்க்கப்பட்டது.
26 அக்டோபர் 2016 பர்சா சாம்சனின் முதல் உள்ளூர் டிராமில் தயாரிக்கப்பட்ட சாம்சனின் முதல் உள்ளூர் டிராம் நகரத்திற்கு வந்தது

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்