இன்று வரலாற்றில்: செப்டம்பர் 29 ஹெய்டார்பஸ்ஸா-İzmit ரயில்வே

ஹெய்தர்பாசா izmit ரயில்வே
ஹெய்தர்பாசா izmit ரயில்வே

இன்று வரலாறு
செப்டம்பர் 29 ம் தேதி ஹெய்டார்பஸ்ஸா-இசிமிட் ரயில்வேயின் ஆரம்ப ஆய்வு தொடங்கியது.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்