கால்வாய் இஸ்தான்புல் பாதை

சேனல் இஸ்தான்புல் குஜர்காஹி
சேனல் இஸ்தான்புல் குஜர்காஹி

கனல் இஸ்தான்புல் பாதை: 2011 இல் layla Crazy Project ında என்ற பெயரில் ஜனாதிபதி எர்டோகன் அறிமுகப்படுத்திய கனல் இஸ்தான்புல்லின் EIA விண்ணப்பக் கோப்பு பொருத்தமானது எனக் கண்டறியப்பட்டது மற்றும் திட்டத்திற்கான EIA செயல்முறை தொடங்கியது. முன்னர் வழங்கப்பட்ட 5 பாதை 1 இல் தரையிறங்கியது. அதன்படி, கோகெக்மீஸ் ஏரி சஸ்லடெர் அணையில் டெர்கோஸ் ஏரியின் கிழக்கே செல்லும் பாதையில் இந்த திட்டம் கட்டப்படும். இந்த திட்டத்திற்கு கட்டுமானத்தை தொடங்க அமைச்சின் ஒப்புதல் தேவைப்படுகிறது.

போஸ்பரஸுக்கு மாற்றாக திட்டமிடப்பட்ட இந்த திட்டப்பகுதி அவ்கலார், கோகெக்மீஸ், பாசாகீஹிர் மற்றும் அர்னாவூட்கி மாவட்டங்களின் எல்லைகளுக்குள் அமைந்திருக்கும். திட்டத்தின் எல்லைக்குள் நிறுவப்பட வேண்டிய அனைத்து உள்கட்டமைப்பு மற்றும் சூப்பர் கட்டமைப்புகளும் இந்த மாவட்டங்களின் எல்லைக்குள் இருக்கும்.

பூர்த்தி செய்யப்பட்ட அறிக்கையின்படி, கனல் இஸ்தான்புல்லின் பாதையின் நீளம் 45 கிலோமீட்டர். சேனல் அவ்கலார், கோகெக்மீஸ், பாசாகேஹிர் மற்றும் அர்னாவூட்கி மாவட்டங்கள் வழியாக செல்லும். இந்த பாதை மர்மாரா கடலை கோகெக்மீஸ் ஏரியிலிருந்து பிரிக்கும் குறுக்குவெட்டிலிருந்து தொடங்கி சஸ்லடெர் அணைப் படுகையில் தொடரும். துர்சுங்கியின் கிழக்கை அடைய சஸ்லபோஸ்னா கிராமத்தை கடந்து, பக்லாலே கிராமத்தை கடந்த பிறகு டெர்கோஸ் ஏரிக்கு மேற்கே கருங்கடலை அடைவார். 7 கிமீ Kçkçekmece, 3 ஆயிரம் 100 மீட்டர் Avcılar, 6 ஆயிரம் 500 மீட்டர் Başakşehir மீதமுள்ள 29 கிலோமீட்டர் மீதமுள்ள அர்னவுட்காயின் எல்லைக்குள் இருக்கும்.

சேனல் இஸ்தான்புல்லின் வரலாறு

போஸ்பரஸுக்கு மாற்று நீர்வழித் திட்டத்தின் வரலாறு ரோமானியப் பேரரசிற்கு செல்கிறது. பிட்டினியா பிளினியஸ் மற்றும் பேரரசர் டிராஜன் ஆகியோரின் கடிதப் பதிவில், சாகர்யா நதி போக்குவரத்து திட்டம் முதல் முறையாக குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

கருங்கடலையும் மர்மாராவையும் ஒரு செயற்கை நீரிணைப்புடன் இணைக்கும் யோசனை 16 ஆகும். 21 ஆம் நூற்றாண்டிலிருந்து 6 முறை. 1500 ஆண்டுகளின் நடுப்பகுதியில், ஒட்டோமான் பேரரசால் திட்டமிடப்பட்ட 3 இன் முக்கிய திட்டங்களில் ஒன்று சாகர்யா நதி மற்றும் சபங்கா ஏரியை கருங்கடல் மற்றும் மர்மாரா கடலுடன் இணைப்பதாகும். சுலைமான் மகத்துவத்தின் ஆட்சிக் காலத்தில் 1550 நிகழ்ச்சி நிரலுக்கு வந்தது. அந்தக் காலத்தின் இரண்டு சிறந்த கட்டிடக் கலைஞர்களான சினான் மற்றும் நிக்கோலா பாரிசி என்ற கட்டிடக் கலைஞர்கள் போர்கள் இருந்தபோதிலும் இந்த திட்டத்திற்குத் தயாராகத் தொடங்கினர்.

கனல் இஸ்தான்புல் தொழில்நுட்ப விவரங்கள்

நகரின் ஐரோப்பிய பக்கத்தில் செயல்படுத்தப்படும். தற்போது கருங்கடலுக்கும் மத்தியதரைக் கடலுக்கும் இடையில் மாற்றுப் பாதையாக விளங்கும் போஸ்பரஸில் கப்பல் போக்குவரத்தை எளிதாக்கும் பொருட்டு கருங்கடலுக்கும் மர்மாரா கடலுக்கும் இடையில் ஒரு செயற்கை நீர்வழிப்பாதை திறக்கப்படும். சேனல் மர்மாரா கடலைச் சந்திக்கும் இடத்தில், 2023 ஆல் நிறுவப்படும் என்று எதிர்பார்க்கப்பட்ட இரண்டு புதிய நகரங்களில் ஒன்று நிறுவப்படும். இந்த சேனலுடன், போஸ்பரஸ் டேங்கர் போக்குவரத்திற்கு முழுமையாக மூடப்பட்டு இரண்டு புதிய தீபகற்பங்களும் இஸ்தான்புல்லில் ஒரு புதிய தீவும் உருவாக்கப்படும்.

  • நீளம் 40 - 45 கி.மீ.
  • அகலம் (மேற்பரப்பு): 145 - 150 மீ
  • அகலம் (அடிப்படை): 125 மீ
  • ஆழம்: 25 மீ

453 மில்லியன் சதுர மீட்டரில் கட்ட திட்டமிடப்பட்டுள்ளது. மற்ற பகுதிகள் 30 மில்லியன் சதுர மீட்டர் கொண்ட விமான நிலையங்கள், 78 மில்லியன் சதுர மீட்டர் கொண்ட இஸ்பார்டகுலே மற்றும் பஹீஹெஹிர், 33 மில்லியன் சதுர மீட்டர் கொண்ட சாலைகள், 108 மில்லியன் சதுர மீட்டர் கொண்ட மண்டல பார்சல்கள் மற்றும் 167 மில்லியன் சதுர மீட்டர் ஆகியவை பொதுவான பசுமை பகுதிகளாக பிரிக்கப்பட்டுள்ளன.

இந்த திட்டம் இரண்டு ஆண்டுகள் நீடிக்கும். பிரித்தெடுக்கப்பட்ட நிலம் ஒரு பெரிய விமான நிலையம் மற்றும் துறைமுகத்தை நிர்மாணிப்பதில் பயன்படுத்தப்படும், மேலும் குவாரிகள் மற்றும் சுரங்கங்களை நிரப்ப பயன்படும். திட்டத்தின் செலவு N 10 பில்லியனுக்கும் அதிகமாக இருக்கலாம்.

15 ஜனவரி திட்டத்தின் பாதை 2018 இல் அறிவிக்கப்பட்டுள்ளது. இந்த திட்டம் கோகெக்மீஸ் ஏரி, சஸ்லாசு அணை மற்றும் டெர்கோஸ் அணை வழித்தடங்கள் வழியாக செல்லும் என்று போக்குவரத்து அமைச்சகம் பொதுமக்களுக்கு அறிவித்தது.

சேனல் இஸ்தான்புல் செலவு

திட்டத்தின் மொத்த செலவு 20 பில்லியனாக இருக்கும் என்று எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. பாலங்கள் மற்றும் விமான நிலையங்கள் போன்ற முதலீடுகளை கணக்கில் எடுத்துக்கொண்டால், மொத்த செலவு 100 பில்லியன் அமெரிக்க டாலர் என மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

திட்டம் 5 ஆண்டு நிறைவடையும்

கட்டுமான கட்டத்தில் சுமார் 5 ஆயிரம் தொழிலாளர்கள் வேலை செய்வார்கள். இந்த திட்டம் முடிந்ததும், அது ஆயிரம் பேருக்கு வேலைவாய்ப்பை வழங்கும். டி.டி.டபிள்யூ கப்பல்களைக் கூட கடக்க 1,350 பொருத்தமானதாக இருக்கும். சேனலின் ஆழத்தைப் பொறுத்து, தோராயமாக 1,5 பில்லியன் கன மீட்டர் அகழ்வாராய்ச்சி எதிர்பார்க்கப்படுகிறது. கடல் மற்றும் கீழ் அகழ்வாராய்ச்சியிலிருந்து 115 மில்லியன் கன மீட்டர் பொருள் வெளிப்படும் என்று மதிப்பிடப்பட்டுள்ளது.

3 தீவு கட்டப்படும்

EIA அறிக்கையில் உள்ள அறிக்கைகளின்படி, முதல் குழுவில் 3 பிரிவுகளும், மொத்த பரப்பளவு 186 ஹெக்டேராகவும் இருக்கும். தீவுகளின் இரண்டாவது குழு 4 தீவுகளைக் கொண்டிருக்கும் மற்றும் மொத்த பரப்பளவு 155 ஹெக்டேராக இருக்கும். மூன்றாவது குழுவில் 3 தீவுகள் உள்ளன, மேலும் அவை 104 ஹெக்டேர் பரப்பளவைக் கொண்டிருக்கும். அகழ்வாராய்ச்சி தீவுக்கு வெளியே பயன்படுத்தப்படும், கருங்கடல் கடற்கரையை நிரப்புகிறது மற்றும் டெர்கோஸ் ஏரியின் பகுதிக்கு புதிய கரையை நிர்மாணிக்கும்.

6 பாலம் ஓவர் கால்வாய் இஸ்தான்புல்

பாலங்களின் வழித்தடங்களும் செய்யப்பட்டன. பாலங்கள் தவிர, சேனலில் அவசர கப்பல்துறைகள் கட்டப்படும். விபத்து அல்லது முறிவு ஏற்பட்டால் கப்பல் போக்குவரத்து, பாதுகாப்பான போக்குவரத்து மற்றும் அவசரகால பதிலை உறுதிசெய்ய, ஒவ்வொரு கிலோமீட்டருக்கும் ஒரு முறை அணுக வேண்டிய மொபைல் 6 அலகுகளுக்கு 8 கட்டமைக்கப்படும். இந்த பைகளின் நீளம் குறைந்தது 750 மீட்டர் இருக்கும். கூடுதலாக, சேனலின் செயல்பாட்டிற்கான அவசரகால மறுமொழி மையங்கள், சேனல் நுழைவு மற்றும் வெளியேறும் கட்டமைப்புகள், உள்கட்டமைப்பு மற்றும் கப்பல் போக்குவரத்து அமைப்புகள், பிரேக் வாட்டர்ஸ், கலங்கரை விளக்கங்கள் மற்றும் கருங்கடல் மற்றும் மர்மாரா கடலில் காத்திருக்கும் பகுதிகள் போன்ற சூப்பர் ஸ்ட்ரக்சர்கள் செய்யப்படும்.

23 km2 கையகப்படுத்தல் செய்யப்பட வேண்டும்

35 ஆயிரம் மக்கள் வசிக்கும் Şahintepesi மற்றும் 14 ஆயிரம் மக்கள் வசிக்கும் அல்தானீஹிர் ஆகியவை மிகவும் பாதிக்கப்பட்ட பகுதிகளாகும்.

கனல் இஸ்தான்புல்லில் தலைப்புகள் பற்றி அதிகம் பேசப்பட்ட ஒன்று, பறிமுதல் செய்யும் பகுதிகள். அறிக்கையின்படி, 45 கிலோமீட்டர் பாதை Kçkçekmece ஏரி வழியாகவும், 8 Sazlredere வழியாகவும் செல்கிறது. ஒரு கிலோமீட்டர் காடு. பின்புற பகுதி இடங்கள் பறிமுதல் செய்யப்படும், மேலும் இந்த பகுதி 12 சதுர கிலோமீட்டர் ஆகும். கோகெக்மீஸ் அவ்கலார் கோட்டிற்கும் பக்லாலே டெர்கோஸுக்கும் இடையில் அதிக மக்கள் தொகை கொண்ட பகுதிகள் உள்ளன. இந்த திட்டத்தால் அதிகம் பாதிக்கப்படும் பகுதிகளில் 23 ஆயிரம் பேர் வசிக்கும் Şahintepesi மற்றும் 35 ஆயிரம் மக்கள் வசிக்கும் அல்தானீஹிர் ஆகியவை அடங்கும்.

கனல் இஸ்தான்புல் திட்டம் பற்றி

இஸ்தான்புல், அவ்கலார், கோகெக்மீஸ், பாசாகீஹிர் மற்றும் அர்னாவூட்கி மாவட்டங்களின் எல்லைகளுக்குள் திட்டமிடப்பட்ட “கனல் இஸ்தான்புல்” திட்டத்தை செயல்படுத்துவதன் மூலம்; போஸ்போரஸ் உள்ள அதிக மேலாதிக்க குறைக்கும் கடலில் ஒரு சாத்தியமான விபத்து Bosphorus, வாழ்க்கை எனவே கப்பல் பிறகு ஏற்படலாம் என்று சம்பவங்களின் தடுப்பும், துருக்கி க்கான துருக்கிய ஸ்ட்ரெய்ட்ஸ் பயன்படுத்தும் அதே அனைத்து நாடுகளிலும் பொருட்கள் வழங்குவதற்கான மற்றும் சுற்றுச்சூழல் பாதுகாப்பு மிகவும் முக்கியத்துவம் வாய்ந்தது. போஸ்பரஸின் வாழ்க்கை மற்றும் கலாச்சார சொத்துக்களை அச்சுறுத்தும் கப்பல் போக்குவரத்தை குறைப்பதும், இரு நுழைவாயில்களிலும் அதிக போக்குவரத்துக்கு வெளிப்படும் கப்பல்களுக்கு மாற்று அணுகலை வழங்குவதும் திட்டமிடப்பட்ட திட்டத்தின் நோக்கமாகும்.

Sazlıdere அணை - - கட்டிடம் வேலை நடைப்பாதைக்கு Terkos பின்வரும் கிழக்கு முடித்து விடலாம் என்று 45 துருக்கி பணியாற்ற 5 தேவையான பராமரிப்பு இஸ்தான்புல் நிலையில் எனவே எதிர்பார்க்கப்படுகிறது ஆண்டும் கொண்டிருக்கும் தற்போது வழக்கில், விரிவான பொறியியல் ஆய்வுகள் நடந்து Kucukcekmece ஏரியில் சுமார் 100 நீண்ட கிலோமீட்டரில்.

கனல் இஸ்தான்புல் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டு அறிக்கை

கால்வாய் இஸ்தான்புல் சுற்றுச்சூழல் பாதிப்பு மதிப்பீட்டு அறிக்கை அனைத்தும் இங்கே விலக்கு. (கோப்பு 141 MB)

கால்வாய் இஸ்தான்புல் பாதை

கால்வாய் இஸ்தான்புல் பாதை புகைப்பட தொகுப்பு

இந்த ஸ்லைடு நிகழ்ச்சியில் JavaScript தேவை.

லெவண்ட் எல்மாஸ்டா பற்றி
RayHaber ஆசிரியர்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.