இன்று வரலாற்றில்: செப்டம்பர் செப்டம்பர் 9 ஒரு பிரிட்டிஷ் உள்ளது

இரயில்
இரயில்

இன்று வரலாறு
29 செப்டம்பர் 1848 பேவ் என்ற ஆங்கிலேயர் ஒரு பெரிய ரயில் திட்டத்தை காலீஸில் தொடங்கி இஸ்தான்புல் மற்றும் பாஸ்ரா வழியாக இந்தியா வரை விரிவுபடுத்தியுள்ளார். பேவ் வரிசையை பெய்ஜிங்கிற்கு நீட்டிப்பதையும் அவர் பரிசீலித்து வந்தார்.
கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்