பர்சாரேயில் 30 ஆகஸ்ட் ஆவி!

பர்சாவில் ஆகஸ்ட் வெற்றியின் ஆவி
பர்சாவில் ஆகஸ்ட் வெற்றியின் ஆவி

30 என்பது ஆகஸ்ட் வெற்றி தினத்தின் 97 ஆகும். நிகழ்ச்சியின் ஆண்டுவிழா காரணமாக பர்சா பெருநகர நகராட்சியால் ஏற்பாடு செய்யப்பட்டது புர்சாரேயின் பயணிகளை நகர்த்தியது. சமூக ஊடகங்களில் பகிரப்பட்ட வீடியோவில், புர்சாரேயில் உள்ள வீரர்கள் பயணிகளுக்கு 30 ஆகஸ்ட் வெற்றியின் ஆவி மற்றும் நனவை சித்தரித்தனர்.


பர்சேரா நகராட்சி நாடகம் 30 ஆகஸ்ட் வெற்றி விழா, பர்சரே பயணிகளின் மனநிலையை வீரர்களுக்காக புர்சாரேயில் ஒரு நாடக நிகழ்ச்சியை நிகழ்த்துவதற்காக. நிகழ்ச்சியின் போது சுரங்கப்பாதையில் பயணிக்கும் சில குடிமக்கள், வீரர்களை குழப்பமான முறையில் பார்த்துக் கொண்டிருக்கிறார்கள், சில குடிமக்கள் கண்ணீரை வைத்திருக்க முடியவில்லை.

30 ஆகஸ்ட் வெற்றி நாள் வாழ்த்துக்கள்…

உணர்ச்சி கிளிப் இங்கே…கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்