அங்காரா இஸ்தான்புல் வேகமாக ரயில் விலைகள் எவ்வளவு பணம்? .. டி.சி.டி.டி தற்போதைய டிக்கெட் விலைகள்

ankara இஸ்தான்புல் விரைவு ரயில் விலை tacdd துப்பாக்கி விலை
ankara இஸ்தான்புல் விரைவு ரயில் விலை tacdd துப்பாக்கி விலை

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் விலைகள் எவ்வளவு பணம்? .. டி.சி.டி.டி தற்போதைய டிக்கெட் விலைகள்: இன்டர்சிட்டி அதிவேக ரயில்கள் நம் வாழ்வில் நுழைந்துள்ளன, இது பயணத்தை எளிதாகவும் சுவாரஸ்யமாகவும் ஆக்குகிறது. இந்த துறையில் உள்ள அனைத்து புதுமைகளையும் தொழில்நுட்ப முன்னேற்றங்களையும் மிக விரைவாக ஒருங்கிணைப்பதன் மூலம் டி.சி.டி.டி போக்குவரத்து உங்களுக்கு திருப்தியற்ற பயண வாய்ப்பை வழங்குகிறது. அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் தினசரி எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் இடையே அங்காரா-இஸ்தான்புல் மற்றும் இஸ்தான்புல்-அங்காரா இடையே இயக்கப்படுகிறது. அங்காராவிலிருந்து புறப்படும் ரயில் சின்கான், பொலட்லே, எஸ்கிசெஹிர், போஜாயிக், பிலெசிக், ஆரிஃபியே, அஸ்மிட் மற்றும் கெப்ஸ் ஆகிய இடங்களில் நின்று பெண்டிக் நகரை ஏறத்தாழ 6 மணிநேர 4 நிமிடங்களில் நிறுத்துகிறது. அதிவேக ரயில் அங்காரா-இஸ்தான்புல் சில நிறுத்தங்களில் நிற்காது என்பதால், ரயிலின் வருகை நேரத்தில் வேறுபாடுகள் இருக்கலாம்.

அங்காரா-இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயிலில், நீங்கள் குறுகிய காலத்தில் இஸ்தான்புல்லுக்குச் சென்று, உங்கள் வேலைக்கும் உங்களுக்கும் அதிக நேரம் செலவிடலாம். இந்த வழியில், நீங்கள் நேரத்தை மிச்சப்படுத்துகிறீர்கள் மற்றும் தரமான நேரத்தைக் கொண்டிருக்கிறீர்கள். ரயிலில் பயணிகளின் அனைத்து வகையான தேவைகளும் பரிசீலிக்கப்பட்டன, மேலும் பயணிகள் வேகன்கள் வெவ்வேறு தரங்களைக் கொண்ட அனைவரையும் ஈர்க்கும் நோக்கம் கொண்டது. இந்த திசையில், மூன்று வெவ்வேறு வகையான வேகன்கள் உள்ளன: புல்மேன், வணிகம் மற்றும் இரவு உணவு. புல்மான் வேகன் நிலையான இருக்கை ரயில் வேகன்களைக் கொண்டுள்ளது. சாப்பாட்டு காரில் அட்டவணைகள் மற்றும் சிற்றுண்டி பட்டி உள்ளது. பயணிகளின் ஒவ்வொரு தேவையையும் கருத்தில் கொள்ளும் டி.சி.டி.டி போக்குவரத்து, வேகன்களில் மின்சார சாக்கெட்டுகள், டபிள்யூ.சி மற்றும் வாஷ்பேசின்கள் போன்ற தேவைகளை உங்களுக்கு வழங்குகிறது.

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயிலில் எத்தனை மணி நேரம்?

அங்காரா-இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயிலின் எக்ஸ்பிரஸ் பயணிகளின் பயண நேரம் 3 மணிநேர 58 நிமிடங்களுக்கு இடையில் வேறுபடுகிறது, அதே நேரத்தில் எக்ஸ்பிரஸ் அல்லாத பயணிகள் பயண நேரம் 4 மணிநேர 15 நிமிடங்களுக்கும் 4 மணிநேர 30 நிமிடங்களுக்கும் இடையில் மாறுபடும். ரயிலின் புறப்படும் நேரங்களுக்கான விரிவான அட்டவணை கீழே.

ஷட்டில் மணி

நிலையங்கள் 1 2 3 4 5 6 7 8
அங்காரா (எஃப்) 06.00 08.10 10.00 11.40 14.20 16.45 18.20 19.20
எரியமான் (வ) 06.18 08.28 10.18 11.58 14.38 17.03 18.38 19.38
பொலட்லே (கே) - 08.51 - 12.21 - 17.26 19.01 -
எஸ்கிஷீர் (கே) 07.28 09.39 11.27 13.09 15.48 18.14 19.49 20.48
போசாயிக் (எஃப்) - 09.56 11.44 - - 18.31 20.06 -
பிலெசிக் (கே) - 10.14 12.02 - - 18.49 20.24 -
அரிஃபியே (கே) - 10.53 12.41 14.20 - 19.28 21.03 -
ZMİT (K) 09.00 11.15 13.03 14.42 17.20 19.50 21.25 22.20
கெப்ஸ் (எஃப்) - 11.47 13.35 15.14 17.52 20.22 21.57 -
இஸ்தான்புல் (வி) 09.47 12.03 13.51 15.30 18.08 20.38 22.13 23.07

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் நிலையங்கள்

  1. - அங்காரா
  2. - சின்ஜியாங்
  3. - பொலட்லி
  4. - எஸ்கிசெஹிர்
  5. - போசுயுக்
  6. - அரிஃபியே
  7. - இஸ்மிட்
  8. - கெப்ஸ்
  9. - பெண்டிக் இஸ்தான்புல்

அங்காரா இஸ்தான்புல் அதிவேக ரயில் டிக்கெட் விலைகள் (2019)

இஸ்தான்புல் எஸ்கிசெஹிர் 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

இஸ்தான்புல் எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் விலைகள் (2 மணிநேரம் 40 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 46,00 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 55,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 67,00 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 80,50 TL

இஸ்தான்புல் கொன்யா 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

இஸ்தான்புல் கொன்யா அதிவேக ரயில் விலைகள் (4 மணிநேரம் 20 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 86,00 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 103,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 125,00 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 150,00 TL

இஸ்தான்புல் அங்காரா 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

இஸ்தான்புல் அங்காரா அதிவேக ரயில் விலைகள் (4 மணிநேரம் 20 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 71,00 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 85,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 103,00 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 124,00 TL

அங்காரா கொன்யா 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

அங்காரா கோன்யா அதிவேக ரயில் விலைகள் (1 மணிநேரம் 55 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 31,00 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 37,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 45,00 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 54,00 TL

அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

அங்காரா எஸ்கிசெஹிர் அதிவேக ரயில் விலைகள் (1 மணிநேரம் 36 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 31,00 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 37,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 45,00 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 54,00 TL

Eskisehir Konya 2019 YHT சிறப்பு சலுகைகள்

எஸ்கிசெஹிர் கோன்யா அதிவேக ரயில் விலைகள் (1 மணிநேரம் 45 நிமிடங்கள்)
நிலையான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 39,50 TL
நெகிழ்வான டிக்கெட் (புல்மேன் மற்றும் இரவு உணவு) 47,50 TL
வணிக டிக்கெட் (தரநிலை) 57,50 TL
வணிக டிக்கெட் (நெகிழ்வான) 69,00 TL

சமீபத்திய டிக்கெட் விலைகளைக் கண்டறிந்து YHT டிக்கெட்டுகளை வாங்கவும் இங்கே இங்கே கிளிக் செய்யவும்!

16.07.2019 தேதியிலிருந்து சோதனைகளுக்கு சரியான YHT இங்கே கிளிக் செய்யவும்

16 ஜூலை முதல் 2019 செல்லுபடியாகும் YHT ரயில் மற்றும் பஸ் இணைப்புகளுக்கு இங்கே கிளிக் செய்யவும்

அதிவேக ரயில் டிக்கெட்டுகளை ஆன்லைனில் பெற இங்கே கிளிக் செய்யவும்

தற்போதைய ரயில்வே டெண்டர் அட்டவணை

புள்ளிகள் 16

டெண்டர் அறிவிப்பு: கடல் வழியாக பொது போக்குவரத்து

செப்டம்பர் 16 @ 10: 00 - 11: 00
அமைப்பாளர்கள்: IMM
+ 90 (212) 455 1300
லெவண்ட் எல்மாஸ்டா பற்றி
ரேஹேபர் ஆசிரியர்

1 கருத்து

  1. அங்காரா இஸ்தான்புல் வேகமாக ரயில் விலைகள் எவ்வளவு பணம்? .. டி.சி.டி.டி தற்போதைய டிக்கெட் விலைகள்

கருத்துக்கள்

இந்த தளம் ஸ்பேமைக் குறைக்க Akismet ஐப் பயன்படுத்துகிறது. உங்கள் கருத்துத் தரவு எவ்வாறு செயல்படுத்தப்படுகிறது என்பதை அறியவும்.