மழலையர் பள்ளி மாணவர்கள் İZBAN இல் உணர்திறன் தேவை

மழலையர் பள்ளி மாணவர்கள் izbanda இல் உணர்திறன் தேவை
மழலையர் பள்ளி மாணவர்கள் izbanda இல் உணர்திறன் தேவை

இஸ்மீர் பெருநகர நகராட்சி ELZELMAN மழலையர் பள்ளி மாணவர்கள் ஒரு இயற்கையை எப்படி விரும்புகிறார்கள் என்பதை தங்கள் சொந்த காட்சிகளைத் தயாரித்தனர் İZBAN இல் பயணம் செய்யும் பெரியவர்களிடம்.

İzmir பெருநகர நகராட்சி İZELMAN மழலையர் பள்ளி மாணவர்கள் İZBAN உடன் பயணிக்கும் பயணிகளுக்கு ஆச்சரியத்தை ஏற்படுத்தியதுடன், இயற்கையை உணரக்கூடியதாக அழைப்பு விடுத்தனர். மழலையர் பள்ளி மாணவர்கள், இஸ்மீர் மேயர் துனே சோயரின் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் எஃபெமகுரு தேவேடெஸ் இருப்பிடத்திற்கான தீ விபத்துக்கான பகுதியில் இஸ்மிர் எக்ஸ்என்யூஎம்எக்ஸ் ஆயிரம் ஹெக்டேர் சாம்பல், ஆகஸ்ட் மாதம் சந்திப்பதற்கான அழைப்பை ஆதரித்தது.

சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த ஏற்பாடு செய்யப்பட்டிருந்த இந்நிகழ்ச்சியில் ஆறு மற்றும் ஐந்து வயது மாணவர்கள் பங்கேற்றனர். “மரம் காதல்”, “சுற்றுச்சூழல் விழிப்புணர்வு” மற்றும் “நேச்சர் லா” என்ற கருப்பொருளுடன் குழந்தைகள் தாங்கள் தயாரித்த கதைகளை İZBAN இல் பயணிக்கும் பயணிகளுடன் பகிர்ந்து கொண்டு, அவர்களுக்கு என்ன மாதிரியான சூழலை விரும்புகிறார்கள் என்று சொன்னார்கள். சிற்றேடுகளுடன்.

அவர்கள் தங்கள் எதிர்காலத்தை கூறுகின்றனர்
IZELMAN ஆறு வயது மழலையர் பள்ளி மாணவர் டோகா எர்கெக், "நாங்கள் காடுகளைப் பற்றி காடுகளைத் தயாரிக்கிறோம், காடுகளைப் பாதுகாப்போம், ஒவ்வொரு நாற்றுகளும் நாங்கள் எழுதிய ஒரு வாழ்க்கை, 30 எல்லோரும் ஆகஸ்ட் மாதத்தில் மரக்கன்றுகளை நடவு செய்ய எதிர்பார்க்கிறார்கள்," என்று அவர் கூறினார். EL எங்கள் குழந்தைகளின் எதிர்காலத்தைப் பாதுகாக்க வேண்டியிருப்பதால், இந்த விழிப்புணர்வை நம் குழந்தைகளுக்கு நாம் ஏற்படுத்த வேண்டும் மற்றும் அவர்களின் சமூக விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த வேண்டும், İZ கூறினார் ELZELMAN பொது மேலாளர் புராக் ஆல்ப் எர்சன், ile எங்கள் நிறுவனத்திற்குள் எங்கள் மழலையர் பள்ளிகளில் நடத்தப்படும் இந்த வேலையின் மூலம், எங்கள் மாணவர்களும் அவர்களின் குழந்தைகளும் பொறுப்பு குறித்த விழிப்புணர்வை ஏற்படுத்த முடியும். பிரச்சாரம். டெஸ்டெக்

இந்த ஸ்லைடு நிகழ்ச்சியில் JavaScript தேவை.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்