இஸ்தான்புல் பொது போக்குவரத்து கட்டணம் உயர்வு உள்ளதா?

பொது போக்குவரத்து கட்டணத்தை உயர்த்த இஸ்தான்புல் வருகிறது
பொது போக்குவரத்து கட்டணத்தை உயர்த்த இஸ்தான்புல் வருகிறது

இஸ்தான்புல்லில் பொது போக்குவரத்தை உயர்த்துங்கள்! இஸ்தான்புல் பெருநகர மேயர் எக்ரெம் இமாமோக்லு, மெட்ரோ, மெட்ரோபஸ் மற்றும் ஐஇடிடி பொதுப் போக்குவரத்து சேவைகள் அதிகரித்தன! இஸ்தான்புல் İETT, மெட்ரோ, மெட்ரோபஸ் விலை உயர்வு? இஸ்தான்புல்லில் கடைசி நிமிட பொது போக்குவரத்து!


இஸ்தான்புல் பெருநகர மேயர் எக்ரெம் இமமோக்லு, இஸ்தான்புல்லில் பொது போக்குவரத்து உயர்வு அறிவித்தது! எக்ரேம் İmamoğlu பொது போக்குவரத்து உயர்வு விளக்கத்திற்கு வந்தார்! இமாமோக்லு ஒரு அறிக்கையில், "எங்கள் குடிமக்கள் அவர்களுக்கு ஆதரவாக உள்ளனர், ஆனால் இந்த வேலைத் திறனையும் தரத்தையும் ஒரு விகிதத்தில் உயர்த்துவதைக் குறைக்காத விகிதத்தில் பாதுகாக்கிறார்கள்" என்று அவர் கூறினார்! இஸ்தான்புல்லில் புதிய பொது போக்குவரத்து செலவுகள் எவ்வளவு இருக்கும்?

சாராஹானில் உள்ள ஐ.எம்.எம் கட்டிடத்தின் முன் ஊடகவியலாளர்களின் கேள்விகளுக்கு பிபி தலைவர் எக்ரெம் İ மாமோயுலு பதிலளித்தார்! இமமோக்லுவின் விளக்கங்களில், அவர் “பொது போக்குவரத்து மற்றும் சேவை கட்டணங்களை உயர்த்தவும்அல் விளக்கத்தை எடுத்தார்! இமாமோக்லு, இஸ்தான்புல்லில் பொது போக்குவரத்து உயர்வு அறிவித்தது!

இஸ்தான்புல்லில் டிரான்ஸ்போர்ட்டை முடிக்க நேரம்! மொத்த போக்குவரத்து நேரம்

இஸ்தான்புல்லில் பொது போக்குவரத்து வழிகள் அதிகரிக்கப்படும். மெட்ரோ, மெட்ரோபஸ் மற்றும் ஐஇடிடி கோடுகள் விலையை உயர்த்தும். தற்போது, ​​இஸ்தான்புல்லில் புதிய பொது போக்குவரத்து விலைகள் இன்னும் தெளிவாகவில்லை. ஒரு "சிறிய தொகை" திரட்டப்படும் என்று எக்ரேம் İmamoğlu அறிவித்தார்.

புதிய வருகையுடன், இஸ்தான்புல்லில் பொது போக்குவரத்து விலைகள் ஆர்வமாக உள்ளன. பொது போக்குவரத்து கட்டண அட்டவணை (நேரம் முடிந்தது) கடத்தப்படும் போது இந்தப் பக்கத்திலிருந்து உங்களுடன் பகிர்ந்து கொள்வோம்.;

(Boxerdergi)கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்