டி.சி.டி.டியிலிருந்து ஒரு குழு போஜாய்கிற்கு ஓவர் பாஸ் மற்றும் அண்டர்பாஸ்களுக்காக வரும்

மேல் மற்றும் கீழ் பத்திகளை tzdden தூதுக்குழு போஸுயுக் செய்ய வேண்டும்
மேல் மற்றும் கீழ் பத்திகளை tzdden தூதுக்குழு போஸுயுக் செய்ய வேண்டும்

போஜாயிக் நகராட்சியின் அழைப்பின் பேரில், துருக்கிய மாநில ரயில்வே 1. போஜாயிக் பிராந்திய இயக்குநரகம் அண்டர்பாஸ் மற்றும் ஓவர் பாஸ்கள் செய்யப்பட வேண்டும், மேலும் இந்த பகுதிகளில் தொழில்நுட்பக் குழுவொன்றை உருவாக்குவதற்கான தொழில்நுட்ப சிக்கல்கள் விசாரணைகளை மேற்கொள்ள வரும்.

சாலையின் முதல் கட்டத்தை துருக்கிய மாநில ரயில்வே (டி.சி.டி.டி) ஓவர் பாஸ் அமைப்பதற்கான எல்லைக்குள் முடித்தது, இது யெசில்கென்ட் அக்கம்பக்கத்தில் லெவல் கிராசிங்கை முடக்கும். முடிக்கப்படாத சாலையின் நிறைவுடன், ரிங் சாலை யெசில்கென்ட் அக்கம்பக்கத்து மற்றும் ஆஸ்மெட் İnönü தெருவுடன் இணைக்கப்படும்.

மேல் மற்றும் கீழ் பத்திகளில் செய்யப்பட வேண்டிய bozuyuk தூதுக்குழுவுக்கு வரும்
மேல் மற்றும் கீழ் பத்திகளில் செய்யப்பட வேண்டிய bozuyuk தூதுக்குழுவுக்கு வரும்

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்