கென்ட் ரமாதன் பீஸ்ட் நினைவூட்டியது Çorlu ரயில் விபத்து!

கென்ட் ரமாதன் பீஸ்ட் நினைவூட்டியது Çorlu ரயில் விபத்து!
கென்ட் ரமாதன் பீஸ்ட் நினைவூட்டியது Çorlu ரயில் விபத்து!

இந்த ஆண்டு, ரமாதன் விருந்துக்கு கென்ட் தயாரித்த திருவிழா, "பையிராம், குடும்பம் குடும்பம் ஆமாஸ், சமூக ஊடகங்கள் மீது ஒரு பெரிய எதிர்வினை ஈர்த்தது.


தெக்கிர்ததக் Corlu மாவட்டத்தில் 25 நபரின் மரணம் தாமதமாக கடந்த ஆண்டு சமூக ஊடக பயனர்கள், அது பல ஒத்த பொருட்களை கொண்டிருப்பதன் காரணமாக விளம்பரங்களில் காயம் விளைவாக ரயில் விபத்தில் 340 மக்கள் விமர்சனத்தின் தடுப்பை வைத்து.

Ogilvy இஸ்தான்புல்லின் வணிகத் திரைப்படத்தில் தங்கள் குடும்பங்களுடன் விடுமுறை செலவழிக்கும் பொருட்டு ரயில் மூலம் பயணித்துக்கொண்டிருக்கும் ஒரு குடும்பம், ஆனால் அபாயங்கள் காரணமாக விருந்துக்கு வர முடியாது.

ஜூலை மாதம் ஒரு ரயில் விபத்தில் XXX XX பேர் கொல்லப்பட்டனர். Çorlu அருகில் கடக்கும் போது தண்டவாளங்கள் கீழ் மண் கல்கிரிகள் மாற்றுவதன் விளைவாக, 8 வேகன் தலைகீழாக இருந்தது. ரயில் விபத்தில் பாதிக்கப்பட்ட சமீபத்திய வரலாற்றில் 25 காயம் மற்றும் 'அமைதியாக எதிர்பார்ப்பு' முன் நீதிமன்றம் மீது சட்டரீதியாக வேண்டுமா அல்லது வேண்டாமா என்ற முடிவு குறித்து பொறுப்பானவர்களுக்கு எதிராக சில குற்ற வழக்குத் தொடர்வதற்காக வழக்கறிஞர்கள் பூர்வ நடவடிக்கை எடுக்கப் மற்றும் தேடலை இன்னும் தொடர்கிறது தகுதி உள்ளது.


கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்