சிவவாக்கில் ரயில்வேயில் பயிற்சி

ரயில்வே கார்பட்டி
ரயில்வே கார்பட்டி

ரயில்வே சரக்கு ரயிலின் கட்டுமானத்திற்கு இடையே சிவாஸ், ஹன்லி, பாஸ்தான்காயா நிலையம் ஆகியவை கட்டுமானத் தொழில் துறையில் இயந்திரத்தை அடித்தன.

புகையிரத விளிம்பில் பணிபுரியும் அனுமதியின்றி அனுமதியின்றி புகையிரத மின்கலத்தை நிர்மாணிப்பதற்காக சிவாஸ் கிராமத்தில் உள்ள ஹன்லி-கோஸ்மேன் கிராமத்தில் உள்ள விபத்தில் இருந்து பெறப்பட்ட தகவல்களின்படி. இரயில்வே கட்டுமானத்திற்காக சரக்குக் கரையைச் சேர்ந்த ரயன் கோஸ்மேன் கிராமத்திற்கு அருகே கட்டுமான இடத்திற்கு மோதியது. இயந்திரம் ரயில்வேயில் இருந்தபோதே, லாக்கோமோட்டை ரயில் தண்டவாளங்களில் இருந்து வந்தது. சேதங்கள் அல்லது காயங்கள் இல்லை.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்