கொன்யா YHT வரி டெண்டர் முடிவுகளில் ஓவர் பாஸ், அண்டபாஸ் மற்றும் கலுளுட் பராமரிப்பு

yht இரயில் பராமரிப்பு பராமரிப்பு மியூடிரிகாஸ்டாஸ்ட்டிசிஸ்ட்டிஸ்ட்டிட் மற்றும் டெண்டர் விளைவின் culvert பராமரிப்பு
yht இரயில் பராமரிப்பு பராமரிப்பு மியூடிரிகாஸ்டாஸ்ட்டிசிஸ்ட்டிஸ்ட்டிட் மற்றும் டெண்டர் விளைவின் culvert பராமரிப்பு

YHT 83 ரயில்வே பராமரிப்பு பகுதியில் மாற்றியமைத்தல், அண்டர்பாஸ் மற்றும் கல்வர்ட் பராமரிப்பு


2019 / 138585 வரம்பு மதிப்பு 1.376.755,03 TL மற்றும் துருக்கிய மாநில ரயில்வே நிர்வாகத்தின் (TCDD) 2.055.039,66 TL இன் தோராயமான செலவு Yht 83 ரயில்வே இயக்குநரகம் மாவட்டத்தில் ஓவர் பாஸ், அண்டர்பாஸ் மற்றும் கல்வெட்டுகளை நிர்வகித்தல் மற்றும் டெண்டருக்கு ஏலம் விடுதல். ஆல்யா ப்ராஜெக்ட் மேப்பிங் இன்ஜினியரிங் அனுப்புநர். TAAH. ஏற்கனவே கோரப்பட்டுள்ளது. லிமிடெட். STI. அது வென்றுள்ளது. டெண்டரில் பங்கேற்ற 13 நிறுவனம், வரம்பு மதிப்பிற்குக் கீழே ஒரு முயற்சியை சமர்ப்பித்தது.

டெண்டர் 24 பீஸ் ஓவர் பாஸ் பராமரிப்பு 39 பீஸ் மாற்றியமைத்தல் பராமரிப்பு 21 பீஸ் ஓவர் பாஸ் பராமரிப்பு. வேலையின் காலம் இடம் வழங்கப்பட்டதிலிருந்து 240 (இருநூறு நாற்பது) காலண்டர் நாட்கள்.ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்