கோகோகுலு: İzmir இஸ்மிர் கோகா இரயில் முறை முதலீடுகளில் பெரிய பாய்ச்சலை ஏற்படுத்தியுள்ளது

ரயில்வே முறை முதலீடுகளில் மிகப்பெரிய நீரோட்டத்தை izmir செய்தார்
ரயில்வே முறை முதலீடுகளில் மிகப்பெரிய நீரோட்டத்தை izmir செய்தார்

இஸ்மீர் பெருநகர நகராட்சி மேயர் அஜீஸ் கோகோக்லு, பத்திரிகை உறுப்பினர்களுடன் சேர்ந்து நிகழ்ச்சி நிரலில் முக்கியமான அறிக்கைகளை வெளியிட்டார்.

கோகோக்லு முதலில் நகராட்சி நடவடிக்கைகள் மற்றும் முதலீடுகளைக் குறிப்பிட்டார். மேயர் கோகோயுலு, இஸ்மீர் பெருநகர நகராட்சி 2018 பில்லியன் TL இன் உண்மையான முதலீட்டை ஈஷாட் மற்றும் 2.5 இல் İZSU உள்ளிட்டவற்றை முதலீடு செய்துள்ளது என்று கூறினார்:

“2004-2008 döneminde 5 yılda toplam 2.5 milyarlık yatırım yapabilmiştik. 2009-2014 döneminde ise 4.5 milyarlık yatırım yaptık. 2014-2019 döneminde 10 milyar TL’nin üzerinde yatırım miktarına ulaştık. Şu an 15 yılda yatırım miktarımız 17 milyar 600 milyon TL’dir. Böyle katlanarak büyümeyi yakaladık. 2018 yılında başladığımız ve yapımı devam eden büyük projelerimiz var. Bunların başında opera binası geliyor. Temeli attık, çalışmaları hızla devam ediyor. Anadolu coğrafyasının opera binası olarak tasarlanmış ilk binasını gerçekleştiriyoruz. Bunun yanında Narlıdere metrosu hızlı bir şekilde ilerliyor. Homeros Bulvarı dediğimiz Konak tünellerinden Buca ve Bornova’yı toplayan 7.5 kilometrelik bir ana arterdeki 2.5 kilometrelik çift tünel ve 2.2 kilometrelik viyadük çalışmaları hızla sürüyor. O da İzmi r’in kuzeyden yaptığımız bulvar ile güneyden yapacağımız Homeros bulvarı ana arterleri rahatlatacak bir çalışma. Ayrıca kırsal kalkınmaya verdiğimiz destek devam ediyor. Kırsal kalkınmaya bugün itibariyle 1 milyar 78 milyon TL fiili destek vermişiz. Kentsel dönüşüm çalışmaları İzmir modeli ile hızlı bir şekilde devam ediyor. Raylı sistem yatırımlarında İzmir çok büyük bir sıçrama yaptı. 70 bin kişi günlük taşımadan bugün İZBAN ile metro ile tramvay ile günde ortalama 800 bin civarında yurttaşımızı taşıyoruz. Bu da toplam taşıdığımız yolcunun yüzde 40’ına tekabül ediyor. 1 aylık İZBAN grevi de olmasına rağmen. Narlıdere metrosu bittiğinde bu oran daha da artacaktır. Hedef raylı sistemde taşıdığımız yolcu sayısının yüzde 50’nin üzerine çıkması. Daha da önemlisi seyahat edilen kilometrenin büyük çoğunluğunun raylı sistemle g er&ccedi l;ekleştirilmiş olması. Vapurlarımızda yine 16 milyon yolcu çıtasını geçtik. Yeni iskelelerimizi açıyoruz. Aliağa’dan Bergama’ya uzanacak İZBAN konusunda TCDD ile mutabıkız. Biz de bize düşen alt geçit istasyon ihalelerine hemen çıkacağız. Buca metrosu şu anda bakanlıkta onay bekliyor. Onayı geldikten sonra da önümüzdeki sene onun da çalışmalarına başlanacak. Dünyadaki finans yapısı bu süreçleri uzatabilir, kısaltabilir. Ona göre hareket edeceğiz. Ayrıca Karşıyaka’dan Çiğli’ye tramvayı uzatmayı planlıyoruz. Projeleri hazırlandı, bakanlıklardan onay geldiğinde çalışmalara başlayacağız” dedi.

ரயில்வே செய்தி தேடல்

கருத்து தெரிவிப்பதில் முதலில் இருங்கள்

கருத்துக்கள்